Boşanma Sebepleri

Boşanma; usulüne uygun kurulmuş bir evlilik birliğinin eşler hayattayken sona erdiren bir durumdur. Boşanma konusu Türk Medeni Kanunu’nun 161 – 184. maddelerinde düzenlenmiştir. Medeni Kanunun 161. - 166. maddeleri arasında boşanma nedenleri sayılmıştır.

Devamını Oku

anlaşmalı boşanma protokolü örneği

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDA

ANLAŞMA PROTOKOLÜ

VELAYET:

Müşterek çocuk …’ nın velayeti annesinde kalacaktır. Babası ile çocuk arasında cumartesi günleri saat 10.00-18.00 arasında kişisel münasebet tesis edilecektir. Baba … çocuk için aylık … Türk Lirası iştirak nafakası ödeyecektir. İleride nafakanın arttırılıp eksiltilmesi konusunda taraflar anlaşamazlar ise mahkemenin takdirine bırakılacaktır.

Devamını Oku

anlaşmalı boşanma şartları

Anlaşmalı Boşanma Şartları

1. Genel Olarak

Anlaşmalı boşanma, eşlerin ortak bir karar doğrultusunda evlilik birliğini sonlandırması anlamına gelmektedir. Bu süreçte çiftlerin velayet, mal rejimi, nafaka, maddi-manevi tazminat ve mahkeme masrafları gibi tüm konularda uzlaşması gerekmektedir. Uzlaşılamayan bir konu olması durumunda anlaşmalı boşanma yoluna gidilemez.

Devamını Oku

anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

 

… NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE

DAVACI                               : Ad-Soyad: .......  T.C. Kimlik No: .......  Adres: ........

VEKİLİ(Varsa)                    : Av. Ad-Soyad: .........  Adres: ..........

DAVALI                               : Ad-Soyad: ........ T.C. Kimlik No: …......   Adres: ...........

DAVA KONUSU                : Evlilik birliğinin anlaşmalı olarak sona erdirilmesi talepli dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR

  1. Taraflar … tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilik nüfus kayıtlarından da görüleceği üzere bir yılı doldurmuştur. Tarafların bu evlilikten … doğumlu … isimli bir kız/erkek çocukları bulunmaktadır.
  2. Taraflar arasındaki geçimsizlik had safhaya ulaşmış ve evlilik birliğinin sürdürülmesi imkansız bir hale dönüşmüştür. Bu sebeple taraflar aralarında anlaşarak boşanmaya karar vermişlerdir.
  3. Ekte sunulan Anlaşmalı Boşanma Protokolü’nün kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ederiz.

Devamını Oku

boşanma davası nasıl açılır

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açmak için öncelikle bulunduğunuz ildeki adliye sarayına gitmeniz gerekmektedir. Boşanma talebinizi bildirmek için hazırlanan dilekçenin tevzi bürosuna verilmesi boşanma davası açmanın ilk adımıdır. Daha sonra gerekli harçların ve ödemelerin yapılması gerekmektedir. Bu ödemeler mahkemeler veznesinde yapılmaktadır.

Devamını Oku