Kentsel Dönüşüm Kapsamında Riskli Yapılarda Dava Yolu

6306 sayılı Kanunun 6/9. maddesine göre;

“Bu Kanun uyarınca tesis edilen idari işlemlere karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca dava açılabilir.”
Riskli Alanlar içerisinde 6306 sayılı kanun uyarınca yapılan uygulamalara dair işlemlerin niteliği ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

Devamını Oku

Riskli Yapıların Bakanlıkça Re’sen Tespiti ve Tebliği

Yıkılacak derecede riskli olan yapıların bulunduğu alanlar ile kendiliğinden çöken veya zeminin kayması, heyelan, su baskını, kaya düşmesi, yangın, patlama gibi sebeplerle ağır hasar gören veya ağır hasar görme riski bulunan yapıların bulunduğu alanlarda dönüşüm uygulamaları maliklerin ve ilgililerin muvafakati aranmaksızın Bakanlıkça resen yapılabilir veya yaptırılabilir. Uygulama yapılacak alanın sınırları uygulama bütünlüğü gözetilerek belirlenir.

Devamını Oku

Riskli Yapılarda Kentsel Dönüşüm | Riskli Yapı Tespiti

Riskli Yapı Nedir?

Riskli yapı, 6306 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinde benzer şekilde tanımlanmıştır. Buna göre “Riskli yapı: Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı,” ifade eder.

Devamını Oku