Boşanma Nedir?

Boşanma, resmi olarak evli olan eşlerin, kanunların belirttiği nedenlerden dolayı, evliliği sona erdirmek istemesi ve hakimlerin evliliğin sona ermesi konusunda karar vermesidir. Boşanma ile ilgili kanunlar, Medeni Kanun'da detayları ile belirtilmiştir. Boşanmanın gerçekleşebilmesi için bazı nedenlerin var olması veya evlilik kavramının bağlı olduğu bazı ilkelere aykırı durumların gerçekleşmesi gerekir. Boşanmanın söz konusu olabileceği ilkeler şunlardır; irade, kusur, temelden sarsılma ve elverişsizlik ilkesidir. Bu ilkeler evlilik kavramı ile ilgili kanunların temelini oluşturmaktadır. Bu ilkelere aykırı durumların yaşanmasıyla boşanma sebebi ve boşanmaya bağlı yükümlülükler ortaya çıkar. Boşanma sebepleri hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için Bursa'da aile hukuku avukatı uzman kadrosu bulunan Uluç Hukuk & Danışmanlık Bürosu'ndan yardım alabilirsiniz. Boşanmaya sebebiyet verebilecek ilkeler aşağıda kısaca açıklanmıştır.

İrade İlkesi

Evliliği başlatan, eşlerin kendi iradeleri ile evliliğin başlaması yönünde karar vermesidir. Eşlerin ortak irade göstererek evliliği başlatabileceği gibi aynı şekilde ortak irade ile evliliği sonlandırabilme olanağı sağlayan ilkedir. Evliliğin devam edebilmesi için bu ortak iradenin bütün olarak ortaya konulabilmesi şarttır. Eşler arasında ortak iradenin bozulması evliliğin sona ermesi için bir sebeptir.

Kusur İlkesi

Eşlerden herhangi birinin diğerine karşı kusurlu olması durumudur. Kusurlu olmayan eş, kusurlu olan eşe boşanma davası açabilir. Bu ilke ile kusurlu olmayan eşe dava açma hakkı tanınmıştır.

Temelden Sarsılma İlkesi

Evliliğin artık eşlere fayda sağlamayacağı yönünde oluşan kanaatin getirmiş olduğu ilkedir. Evlilik birliğinin temelden sarsılmış olması ile evlilik kurumu artık eşlere herhangi bir fayda sağlayamaz hale gelmişse temelden sarsılma ilkesine göre boşanmak mümkündür. Evliliğin genel amacına bakacak olursak aileye mensup kişilerin, huzur ve mutluluğu ön plana çıkmaktadır. Fakat bu amaca hizmet etmeyen bir evliliğin devam etmesi doğru olmayacaktır.

Elverişsizlik İlkesi

Eşlerden herhangi birinin evliliğin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirememesi elverişsizlik ilkesi ile açıklanabilir. Yani eşlerin psikolojik veya bedensel olarak evliliğe elverişli olması koşulu vardır. Elverişsizlik ilkesine bağlı olarak evliliğin sona erdirilmesi mümkündür.

Boşanma Sebepleri

Yukarıda saydığımız ilkelere ters düşen durumlarda boşanma sebepleri ortaya çıkabilir. Bu ilkelerin ihlaline bağlı olarak ortaya çıkabilecek boşanma sebepleri şunlardır;

  • Psikolojik rahatsızlıklar (Elverişsizlik ilkesi ile açıklanabilir.)
  • Ters edilme (İrade ve temelden sarsılma ilkesi ile açıklanabilir.)
  • Suç teşkil eden ve haysiyet kaybına yol açacak durumlar (Kusur ilkesi ile açıklanabilir.)
  • Hayata kast etme, kötü ve onur kırıcı davranışlar (Kusur ilkesi ile açıklanabilir.)
  • Zina (Temelden sarsılma ve kusur ilkesi ile açıklanabilir.)

Bursa boşanma avukatı

 

Boşanma Öncesinde, Evresinde ve Sonrasında Aile Hukuku Avukatı'nın Önemi

Boşanma Öncesi;

Boşanmaya neden olabilecek durumlardan bahsetmiştik. Fakat aile hukuku avukatının, boşanma davası açılmadan önce bu sebepleri detaylı bir şekilde analiz etmesi ve gerçekten boşanmaya neden olup olmayacağını tespit etmesi gerekir. Aile hukuku avukatı, boşanmak isteyen eşin şikayetleri doğrultusunda boşanmaya sebebiyet verecek unsurları belirlemesi ve anlaşılır bir şekilde mahkemeye sunması gerekir. Boşanma talebinin gerçekleşebilmesi için bu husus çok önemlidir.

Boşanma Evresi;

Boşanma nedenlerinin sadece iddia edilmesi boşanmanın gerçekleşmesi için yeterli değildir. Boşanma gerekçelerinin ispat edilmesi zorunluluğu vardır. Belgeler veya tanıklar aracılığıyla bu deliller mahkemeye sunulur. Aile hukuku avukatı, bu aşamada, yeterli delilleri toplamak ve mahkemeye sunmakla yükümlüdür. İyi bir aile hukuku avukatı boşanma için yeterli delilleri toplamakta zorluk çekmeyecektir. Boşanma hukuku avukatının mahkemeye sunacağı deliller boşanmanın gerçekleşebilmesi için çok önemlidir ve davanın kilit noktasını teşkil eder. Yapacağınız iyi bir avukat tercihi, boşanma sürecinizi hızlandırmaya ve boşanma sonrasında ortaya çıkacak haklarınızı korumaya yardımcı olacaktır.

Boşanma Sonrası;

Bazı boşanma davalarında eşler bir takım haklar talep edebilir. Bunlar, tazminat, nafaka, velayet veya mal paylaşımı gibi taleplerdir. Bu taleplerin kabul görmesi hususunda mahkemeye, yeterli delil ve gerekçelerin sunulması çok önemlidir. Boşanma sonrasında doğabilecek haklarınızın savunulması ve taleplerinizin yerine getirilmesi hususunda mahkeme tarafından karar verilmesi için iyi bir aile hukuku avukatından yardım almanızda fayda vardır.

Bursa'da Aile Hukuku Avukatı

Boşanma ile ilgili aklınıza takılan bazı soruları cevaplamaya çalıştık. Boşanma ile ilgili kavramlardan ve boşanma aşamasında yapılması gerekenlerle ilgili  genel bir bilgi paylaşımında bulunduk. Fakat boşanma süreci bu kadarıyla kalmıyor. Birçok hukuki kavram ve prosedürü beraberinde getiriyor. Boşanma sürecinden en kolay ve kazançlı şekilde çıkmak için uzman bir aile hukuku avukatından yardım almanızda her zaman fayda görüyoruz.

Bursa'da aile hukuku avukatı arıyorsanız veya boşanma ile ilgili sorularınıza cevap arıyorsanız, iletişim bölümünden bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Eğer Bursa ilinde iseniz boşanma sürecinde size yardımcı olmak için tüm deneyim ve bilgi birikimimizi seferber etmeye hazırız. Uluç Hukuk ve Danışmanlık olarak Bursa'da aile hukuku avukatı sıfatı ile uzun zamandır başarıyla hizmet vermekteyiz. Boşanma öncesinde, dava sürecinde ve sonrasında tecrübemizle yardımcı olmak için Bursa'da aile hukuku avukatı arayan herkesi ofisimize bekleriz.

Aile Hukuku Nedir?

Aile hukuku, aile olarak yaşayan kişilerin karşılıklı ilişkilerini, hak ve yetkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun ikinci kitap kısmının altında aile hukukuna ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. Türk Medeni Kanunun ilgili maddelerinde evlenme, nişanlanma, boşanma, velayet, nafaka vb. konular yer almaktadır.

Uygulamada her ne kadar boşanma avukatı diye tabir edilse de aslında avukatların ilgilendiği kısım aile hukukundan doğan uyuşmazlıklardır. Boşanma avukatı denilerek yalnızca boşanmanın gerçekleşme süreciyle ilgilenen avukat şeklinde anlaşılmalara sebep olmaktadır. Oysa boşanma avukatı yalnızca eşler arasındaki boşanma süreciyle ilgilenmekle kalmaz, boşanma avukatı eşler arasında mevcut mal rejimi hükümlerinin uygulanmasından doğan davalar ve boşanmanın fer’ileri olarak kabul edilen nafaka, maddi – manevi tazminat, velayet vb. hususlarıyla da ilgilenmektedir. Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere uygulamada boşanma avukatı olarak tabir edilen avukatlar yalnızca boşanma işlemleriyle ilgilenmez bunun yanında aile hukukunun ilgi alanına giren başka işlemleri de yürütürler. Yani uygulamada hatalı ve eksik şekilde boşanma avukatı olarak tabir edilen avukatlar; Türk Medeni Kanunun ilgili kısmında düzenleme bulan aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların dava yoluyla çözümlenmesi hususunda taraflara hukuki destek veren kişilerdir.

 

Bursa Aile Hukuku Avukatı’na Sorularınızı Bekliyoruz


* İletişim kurmak amacıyla istediğimiz iletişim bilgileriniz kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Ayrıca Avukatlık Kanunu ve TBB Meslek Kuralları gereği sorularınız gizli kalacaktır.

Bursa Aile Hukuku Avukatı için ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.