anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

 

… NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE

DAVACI                               : Ad-Soyad: .......  T.C. Kimlik No: .......  Adres: ........

VEKİLİ(Varsa)                    : Av. Ad-Soyad: .........  Adres: ..........

DAVALI                               : Ad-Soyad: ........ T.C. Kimlik No: …......   Adres: ...........

DAVA KONUSU                : Evlilik birliğinin anlaşmalı olarak sona erdirilmesi talepli dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR

  1. Taraflar … tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilik nüfus kayıtlarından da görüleceği üzere bir yılı doldurmuştur. Tarafların bu evlilikten … doğumlu … isimli bir kız/erkek çocukları bulunmaktadır.
  2. Taraflar arasındaki geçimsizlik had safhaya ulaşmış ve evlilik birliğinin sürdürülmesi imkansız bir hale dönüşmüştür. Bu sebeple taraflar aralarında anlaşarak boşanmaya karar vermişlerdir.
  3. Ekte sunulan Anlaşmalı Boşanma Protokolü’nün kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ederiz.

HUKUKİ DELİLLER         : Nüfus kayıt örneği, Anlaşmalı Boşanma Protokolü

HUKUKİ SEBEPLER        : TMK md. 166 ve sair yasal mevzuat

SONUÇ VE İSTEM          :

            Yukarıda arz ve izah edilen ve re’sen tespit edilecek nedenlerle, tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarına, ekte sunulan Anlaşmalı Boşanma Protokolü’nün tasdikine karar verilmesini talep ederiz. …/…/2017

            Davacı (varsa davacı vekili)                                 Davalı (varsa davalı vekili)

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Hakkındaki Sorularınızı Bekliyoruz.


* İletişim kurmak amacıyla istediğimiz iletişim bilgileriniz kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Ayrıca Avukatlık Kanunu ve TBB Meslek Kuralları gereği sorularınız gizli kalacaktır.

Bursa ofisimizi aşağıdaki haritada bulabilirsiniz.