Gayrimenkul taşınmaz mallarla ilgilidir. Buna dair hukukun önemli alanlarından biris olan gayrimenkul hukuku, eşya hukukunun da bir parçası olma niteliğindedir. Türkiye sahasında eşya hukukuna uygun olarak yaşanan sorunların, uyuşmazlık durumlarında bu hukuk dalına başvurmak mümkündür. Gayrimenkul hukuk içinde detaylar ve istisnalar oldukça mümkündür. Bunun yanı sıra oldukça geniş ve zor bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu alanda bulunan hukuki danışmanlık hizmetleri sizin için varlığını korumaktadır. Özellikle hukuk dalları arasında önemli ayrımlara yer verilen noktalar taşımaktadır. Sizin için ciddi bir ilerleme kaydedilemeyen gayrimenkul durumunuzda meydana gelecek sıkıntıları gidermek adına sizlere yardımcı olacak birçok danışman vardır. Bunun yanı sıra sizlere danışmanlık hizmeti verilirken yapılacak olan bir diğer hizmet ise gayrimenkul edinme hakkının yabancılara ne ölçüde verileceği konusudur.

Gayrimenkul Hukuk Alanları

Dava vekilliği hizmetleri
İlgilendiği konular bakımından farklılık gösteren gayrimenkul hukuku, ekonomik terimler içermektedir. Bunun için arsa, arazi, apartman, iş yeri ve konut gibi birçok noktada genel kullanış oldukça yaygın olarak sizlere sunulmaktadır. Bununla ilgilenen birinci koşul hukuk alanı ise eşya hukukudur. Eşya hukukunun alanı oldukça geniştir. Bunun için dava vekilliği hizmetleri arasında birçok kısım bulunur. İpotek ihtilaflarından doğan davalar, istihkak davaları kamulaştırma davaları, kira bedelinin tespiti davarlı, ön alım davaları tapu iptal ve tescil davaları bunlar arasında bulunuyor. Davalara bakan personel ise tam bir hukukçu ve akademisyen kadrosundan olmak zorundadır. Danışmanlık hizmetini verecek olan kuruluşların dava takip hizmetlerinin ise her alanda mutlaka kaliteli bir şekilde devamlılığının sağlanması gerekir.

İnşaat Sözleşmelerinde Kat Karşılığı Anlaşmalar
Üzerinize bir arsa bulunuyor veya bu arsanın üzerinde bir ev varsa, müteahhitler sizlere belirli koşullar ile teklif getirebilirler. Bu nedenle gelen teklifin iyi düşünülmesi ve incelenmesi gerekir. Bunlar arasında, size kat karşılığı evinizi veya arsanızı satın alma sözleşmeleri imzalatmak isteyebilirler. Bu konuda gayrimenkul hukukuna hâkim olan danışmanlar ile bu sözleşmeleri imzalamakta yarar vardır. Danışmanlık ve dava takip hizmetini sunan firmalar bu anlamda hizmet devamlılığı sağlayacaktır.

Gayrimenkul Üzerinden Satış Sözleşmesi
Bu sözleşme ile üzerinize bulunan bir gayrimenkul malın satışının gerçekleşmesi için öncesinde imzalanan bir vaad sözleşmesi olacaktır. Bunun üzerinden yapılan sözleşme ile sizlere ilk adımda garanti verilmiş olacaktır. Taşınmazın satım sözleşmesinin yapılmasını daha istemek aşaması olarak da bilinen bir sözleşme olacaktır. Bu konuda uzman bir kişiye danışmanız, konu üzerinde yanılmadan işlem yapmanızı ayrıca hukuki açıdanda güvenilir olmasını sağlayacaktır.

İstirdat Davası Niteliği
Bu dava ile kişilerin taşınmaz olan malları üzerinde malikinin izni olmadan herhangi bir satım noktası yapılamayacaktır. Malın iadesini talep etme şansı da vardır. Malın zilliyetliği yani sahipliğini istemek için malın taşınır mal ise bu malın mutlaka dava sonucunda icra edilmesi beklenecektir. Tapuya kayıtlı bulunan taşınmaz davalarında ise genel bir fonksiyon taşıyan davalardan birisidir. Tapu sicilinin mutlaka düzeltilmesi ile davanın yerine gelmesi sağlanacaktır.

Tapunun Tescili ve İptali Konusunda Dava
Mahkemeye vereceğiniz konunun tapunun tescili olması, tapu kaydının yapılmasından sonra değişme yaşayan ve sağlıklı olmayan bir yapı ile karşı karşıya kaldığınız zaman bu konuda iptal davası açabilirsiniz. Sağlıklı olmaması konunun birinci koşulu olacaktır. Bunun dışında kanuna aykırılık gibi tapu kayıtlarına da sahip olan davalarda iptal istemi gerçekleştirilebilir. Bu davalarda mülkiyet ve coğrafi konum ve durum ölçü olarak yeniden düzenlenmesi gereken konuları içermektedir.

Kat Mülkiyeti Hakkındaki Uyuşmazlık
Gayrimenkul hukukunun ilgilendiği bir diğer alt kalemi ise kat mülkiyeti sorunudur. Burada ana taşınmazın yönetilmesiyle ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklar olacaktır. Burada önemli olan hukuki sonuç doğuran bir danışmanlık ve dava hizmetlerini sunmak adına kat maliklerinin kurul kararlarının iptali konusunda bir dava görüşülecektir. Kat mülkiyetinin kurulması ana gayrimenkul ile yönetilen her türlü uyuşmazlık hakkında bir çözüm noktası olacaktır.

Ecrimisil (3. Kişilerce İşgal)
İşgal ve tasarruf edilme nedenleriyle taşınmazın, işgalden hemen önceki haline geri döndürülmesi davası olacaktır. 3. Kişiler tarafından işgali söz konusuysa gelir esas alınarak açılan bir tazminat davası da talep edilebilir. Bu şeklide taşınmaz olan bir malın muhtemel gelir esası ile tazminata neden olan gelir kaybını bu dava ile elde edebilirsiniz.

Gayrimenkul Hukukunda Kiranın Tespiti ve Uyarlanması Noktası
Kira sözleşmesini hemen her koşul için yapmaktayız. Ancak uyarlanması konusunda ise tarafların değişen hal ve şartları söz konusu olduğu zaman uyuşmazlıklar ortaya çıkacaktır. Bu konuda ise belirlenen kira bedelinin tespiti davasının sözleşme üzerinde artış miktarı gibi sorunların yazılmaması sonucunda ortaya çıkar.

Gayrimenkul Hukukunun İlgilendiği Diğer Alanlar
Gayrimenkul hukuku alt başlıklar olarak ilgilendiği alanlara ek bir diğer konu tahliye davalarıdır. Bunun yanı sıra el atmanın önlenmesi davası da bu dalın bir diğer alt başlığı olacaktır. İntifa, sükna, şufa gibi sınırlı bulunan ayni hakların kurulması ve bunların aynı şekilde sona ermesi konusunda da işlem yapılması gereken konular söz konusudur. Gayrimenkul hukuku hakkında yeterli ve detaylı bilgiler sizlere danışmanlık hizmeti konusunda ciddi hizmetler verecektir. Hizmetin sona ermeden devam etmesi konusunda ise sizlere malını haksız olarak elinde bulunduran kişilere karşı da hakkınızı aramanız için destek olacaktır. Gayrimenkul hukukunun tüm alt kısımları ile danışmanlık verilmektedir.