Vergi Mahkemelerinde Yetki | Vergi Uyuşmazlık Davaları

İdari yargıda yetki bir davaya hangi coğrafi yerdeki mahkemenin bakacağına ilişkin hususu ifade etmektedir.

İdari yargıda; bir davanın konusu itibariyle hangi yargı mercii tarafından görüleceği hususu görev, bir davanın yer bakımından hangi yargı mercii önünde görüleceği husus ise yetki konusunu ifade etmektedir. İdari yargıda görev ve yetki hususu kamu düzeninden olup yargılamanın her aşamasında re’sen dikkate alınmalıdır.

Devamını Oku

Vergi Kabahatleri ve Vergi Usul Kanunu’na Göre Cezaları

Vergi Usul Kanunu’nda vergi kabahatleri olarak nitelendirilen hukuka aykırılıklar vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük kabahatleridir. Bu söz konusu kabahatlere karşı uygulanacak yaptırım ise idari para cezasıdır. İncelemeyi yapan idare (vergi dairesi) vergi mükellefinin bahsettiğimiz kabahatlerden birini işlediğini tespit ettiğinde kanunda belirtilen miktar ve oranlarda idari para cezası düzenler.

Devamını Oku