anlaşmalı boşanma protokolü örneği

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDA

ANLAŞMA PROTOKOLÜ

VELAYET:

Müşterek çocuk …’ nın velayeti annesinde kalacaktır. Babası ile çocuk arasında cumartesi günleri saat 10.00-18.00 arasında kişisel münasebet tesis edilecektir. Baba … çocuk için aylık … Türk Lirası iştirak nafakası ödeyecektir. İleride nafakanın arttırılıp eksiltilmesi konusunda taraflar anlaşamazlar ise mahkemenin takdirine bırakılacaktır.

MADDİ KONULAR

MAL REJİMİ:

  1. Müşterek konut; … tapuya kayıtlı müşterek konut içindeki eşyalar ile birlikte … bırakılacaktır.
  2. Taraflar şahsi eşyalarını ve ziynet eşyalarını almış olup müşterek eşyalar konusunda da anlaşma sağlamışlardır.
  3. Taraflar bunların dışında birbirlerinin menkul ve gayrimenkulleri üzerinde herhangi bir hak talebinde bulunmayacaklardır.

NAFAKA:

Tarafların birbirinden hiçbir nafaka talebi bulunmamaktadır. Bu haklardan tamamıyla ve ileriye dönük olarak da vazgeçmişlerdir.

MADDİ – MANEVİ TAZMİNAT

Tarafların birbirinden maddi – manevi tazminat talebi bulunmamaktadır.

MAHKEME MASRAFLARI:

  1. Taraflar birbirinden avukatlık ücreti talep etmeyeceklerdir.
  2. Mahkeme masrafları davacı üzerine bırakılacaktır.

SONUÇ:

Taraflar bir araya gelerek özgür iradeleriyle yukarıda belirtilen hususlarda anlaşmaya varmış olup bu protokol birlikte imza altına alınmıştır. …/…/2017

Taraf                                                                                               Taraf

Adı ve Soyadı                                                                                 Adı ve Soyadı

İmza                                                                                                 İmza

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hakkındaki Sorularınızı Bekliyoruz.


* İletişim kurmak amacıyla istediğimiz iletişim bilgileriniz kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Ayrıca Avukatlık Kanunu ve TBB Meslek Kuralları gereği sorularınız gizli kalacaktır.

Bursa ofisimizi aşağıdaki haritada bulabilirsiniz.