Ceza hukuku avukatı, başlıca Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve ceza hukuku mevzuatı hakkında bilgiye sahip, bu konuda yeterliliği ve yetkisi bulunan avukattır. Ceza hukuku avukatının görevi ceza hukuku alanına giren bir suç iddiası sırasında devreye girmek, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde şüpheliye, sanığa veya şikayetçiye hukuki destek sağlar. Hukuki desteğin yanısıra mahkeme ve savcılıkta temsil etme yetkisine de sahiptir. Ceza hukuku avukatı soruşma sürecinin etkin bir şekilde ilerlemesi için taraflara hukuki destekle beraber hukuk danışmanlığı hizmetleri de vermektedir. Bu süreçte ceza hukuku avukatının görevleri; delillerin toplanması, hazırlanması, etkin bir şekilde değerlemeye alınması gibi görevler üstlenir.

Ceza Hukuku Avukatı Neden Gereklidir?

Ceza hukuku avukatının müvekkili şüpheli veya sanık durumunda ise, soruşturma veya kovuşturma aşamasında etkin bir şekilde temsil edilmesi gerekir. Bu süreçte hukuki bilgiler aktarılması mühimdir. Bu bilgiler doğrultusunda adım atmak şüpheli veya sanık durumundaki müvekkilin ceza kanunu çerçevesinde en doğru şekilde savunulmasına olanak sağlar. Müvekkilin şikayetçi taraf olması durumunda ise karşı tarafın hakettiği cezayı almasını sağlamaktadır.

İyi Bir Ceza Hukuku Avukatı Nasıl Olmalıdır?

Bugüne değin görülen başarılı davalarda avukatlık görevini üstlenmiş olan ceza hukuku avukatlarının en belirgin özelliği süreci etkili bir şekilde analiz etmiş olmak ve analizleri sonucunda en doğru adımları atmış olmalarıdır. Bu durumun sağlanması ise ancak dava sürecine olabildiğince müdahil olmaktan geçer. Bir ceza hukuku avukatı dava süreçleri ile ne kadar yakından ilgili ise dava sonucuna etki etme ihtimali de o kadar artacaktır. Dava süreçleri ile ilgili olmanın yanısıra, tecrübe ve bilgi de dava sonucuna etki eden en önemli faktörler arasında yer almaktadır.

Soruşturma ve Kovuşturma Aşamasında Ceza Hukuku Avukatı

Soruşturma aşamasında ceza hukuku avukatının görevi davanın açılması ile ilgili gerekli araştırmanın yapılması ile başlar.

Davanın gerekliliği, davanın gerekçesi, davanın dayanağı olması muhtemel kanun maddelerinin incelenmesi ve sonuçları ile ilgili olarak bir ön analiz yapması gerekir.

Bu araştırma sonucunda iddia makamı tarafından ne tür bir ceza isteneceği belirlenir. Daha sonra bu cezayı haklı kılar nitelikteki delillerin toplanması ve savcılık makamına uygun bir dosya ve dilekçe vasıtası ile sunulması gerekir.ceza hukuku avukatı

Savunma makamında yer alan ceza hukuku avukatı ise müvekkilinin suçsuzluğunu ispat eder nitelikteki delillerin toplaması, iddia makamının istediği cezanın gerekli olup olmadığı ve davanın dayanağı ile ilgili kanun maddelerini incelemesi gerekir. Bu ön araştırma sonrasında elde edilen hukuki verilerin uygun bir dosya ve dilekçe ile savcılık makamına sunulması gerekir. Bu aşamanın titizlikle aşılması dava sonucuna etki edecek en önemli faktördür.

Kovuşturma aşamasında ise ceza hukuku avukatının görevi, dava sonucunda verilecek kararın en doğru şekilde verilmesi için çaba göstermektir. Bu aşamada hukuki kuralların, yasaların ve somut delillerin sunulması dava sonucuna etki edecek önemli faktörler arasında yer almaktadır.

Ceza Hukuku Avukatının Dava Sonucuna Etkisi

Ceza hukuku avukatı tarafından yürütülecek etkili bir soruşturma ve kovuşturma süreci dava sonucunu doğrudan etkileyebilir. Beraat kararının alınması veya beraat ihtimali yok olsa dahi en düşük ceza ile davanın sonuçlanması, iyi bir ceza hukuku avukatının etkili çalışmasının neticesinde ortaya çıkabilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Ceza davalarında ceza hukuku avukatı bulundurmak zorunlu mu ve faydaları nelerdir?

- Ceza davalarının işleyişi birçok hukuki prosedür ve kanun maddesine dayandığı için etkili bir şekilde savunma yapmak açısından ceza hukuku avukatı tutmanın gerekliliği özellikle ceza davalarında bir adım öne çıkmaktadır.

Henüz soruşturma aşamasında ceza hukuku avukatı tutabilirmiyim?

- Evet. Bir suç ile suçlandığınız andan itibaren bir ceza hukuku avukatından yardım almanızda fayda vardır. Bu aşamada bazı özgürlüklerin kısıtlanmasını (gözaltı, yakalama kararı, arama emri vb.) haklı şekilde engellemek için ceza hukuku avukatı size yardımcı olabilir. Ayrıca polis veya jandarmanın ifadenize başvurması sırasında hukuki hakkınız olarak bir ceza hukuku avukatından yardım alabilirsiniz.

Tutuklu veya gözaltındayken avukatımla görüşebilirmiyim?

- Evet, görüşebilirsiniz fakat belli kurallar çerçevesinde. Bir suça istinaden yakalanan veya gözaltına alınan kişi, üçüncü bir kişinin katılımı olmaksızın sadece avukatı ile görüşme gerçekleştirebilir. Bu görüşme tamamen dışa kapalıdır. Avukat ve müvekkil arasında gizlilik çerçevesinde gerçekleşir. Burada konuşulanların avukat tarafından sır olarak saklanması avukatın mesleki yükümlülüğüdür.

Ceza davası nedir?

- Ceza davası, suç işlendiğine ilişkin yeterli şüphe duyulması halinde şüphe duyulan kişiler hakkında kovuşturma yapılması için açılan davadır. Ceza davası sadece Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılabilir. Hazırlanan iddianamede şüphelinin suçlandığı vuku ve kanun maddesi belirtilerek yargılanması talep edilir.

Ceza hukuku avukatı hakkımda hazırlanan iddianameyi inceleyebilir mi?

- Ceza hukuku avukatının iddianame dosyasını incelemesi avukatın mesleki bir hakkıdır. Bu sebeple işleme konu olacak her türlü beyan, tutanak ve kamera kaydı gibi evrakı inceleme özgürlüğü vardır. Bu dosyayı incelemek için herhangi bir vekalete de ihtiyaç duyulmamaktadır. Sadece bu evraklardan kopya alınması için vekalete ihtiyaç vardır.

Ceza hukuku avukatı delil toplayabilir mi?

- Deliller etkili bir savunma yapılması ve gerçeğin ortaya çıkartılması açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu sebeple ceza hukuku avukatı delil toplama hakkına sahiptir. Ayrıca tüm kamu kuruluşları davanın gidişatını değiştirebilecek tüm verileri avukatın incelemesine müsaade etmek zorundadır. Tüm bu delillerin toplanması ve sunulması ile ilgili ceza hukuku avukatı yetkilidir.

Ceza Hukuku Nedir?

Ceza hukuku suç oluşturan davranışları ve bu davranışlara ilişkin yaptırımları inceleyen hukuk dalıdır. Ceza yargılama süreci suç işlendiği haberinin alınmasıyla başlar. Ceza yargılamasında, Türk Ceza Kanunda düzenleme bulan suçlardan herhangi birini işleyen ve cezalandırılması gereken kişiye şüpheli/sanık; söz konusu suçtan zarar gören kişiye de mağdur/müşteki denir.

Sanık veya şüpheliye ceza davası sürecinde hukuki destek veren avukata müdafi, suçtan zarar gören mağdur veya müştekiye hukuki destekte bulan avukata ise mağdur/müşteki vekili denir. Ceza hukuku alanında çalışma gösteren avukatlara uygulamada ceza hukuku avukatı veya ceza avukatı denilmektedir. Ancak ceza avukatı olarak ifade edildiğinde, yalnızca kanunda belirlenen suç tiplerini işleyerek ceza alması öngörülen şüphelinin/sanığın yargılamasında aktif rol alabileceği anlaşılabilmektedir. Oysa ceza avukatı yalnızca şüphelinin/sanığın vekilliğini yapmaz, suçtan zarar gören mağdurun/müştekinin de vekilliğini yapar. Yine her ne kadar ceza avukatı olarak anılsa da, bu kişiler yalnızca ceza hukuku alanında faaliyet göstermez.

Ceza Davalarında, Davanın Açıldığı İlde Faaliyet Gösteren Bir Avukat Şart mıdır?

Ceza hukukunu ilgilendiren bir davada, davanın açıldığı / açılacağı ilde faaliyet gösteren bir avukattan yardım almak zorunlu değildir. Ceza davalarında bir avukata ihtiyaç duyan kişiler genellikle, örneğin "Bursa ceza avukatı" tabiri ile bir avukat arayışına girmektedir. Fakat bir avukatı bir il özelinde bağdaştırmak hata olacaktır. Her avukat, Türkiye'nin her ilinde açılan bir davaya müdahil olabilir. Bu duruma ek olarak; örneğin, ceza hukuku alanında uzman ve Bursa ilinde faaliyet gösteren bir avukatın kendisini "Bursa ceza avukatı" olarak tanımlaması da yanlıştır.

Ceza Hukuku Avukatımıza Sorularınızı Bekliyoruz.


* İletişim kurmak amacıyla istediğimiz iletişim bilgileriniz kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Ayrıca Avukatlık Kanunu ve TBB Meslek Kuralları gereği sorularınız gizli kalacaktır.

Bursa ofisimizi aşağıdaki haritada bulabilirsiniz.