İş hukuku, çalışma alanında işçi ve işveren haklarını düzenleyen mevzuatlar bütünüdür. Gerek işçi haklarının korunması, gerekse işveren haklarının korunması, iş hukuku kapsamında amaçlanmaktadır. İş hukuku, çalışma faaliyetlerinin yasalar çerçevesinde işleyişi açısından bağlayıcı bir unsurdur. İşverenin işçiye veya işçinin işverene karşı sorumluluklarının olduğu düşünülürse, tarafların bu sorumluluklardan doğan ihtilaflara düşmesi son derece normaldir. Bu anlaşmazlıkların en aza indirilmesi ancak iş hukuku tüzüklerine uygun davranılması ile sağlanabilir.

İş Hukuku Avukatı Nedir?

İş hukuku alanında uzmanlaşmış, işçi haklarını savunma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi avukatlara iş hukuku avukatı denir. İşverenin işçiye karşı olan sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda iş hukuku kanunları devreye gireceği için, işçi haklarının savunulması amacı ile iş hukuku avukatı ihtiyacı doğmuştur.

Hepimiz çok iyi biliyoruz ki içerisinde bulunduğumuz ekonomik yapı, maddi çıkarları ön planda tutmaktadır. Hal böyle olunca zaman zaman işçi hakları geri planda kalmaktadır. Daha fazla maddi kazanım elde etmek adına işverenler çoğu zaman işçi haklarını yok sayabilir veya görmezden gelebilir. Kimi işveren bunu maddi kazanımlarını artırmak amacı ile bilinçli yapar, bazısı ise işçinin haklarından haberdar değildir. Bu gibi durumlarda işçi haklarının korunması devlet otoritesinin vazifesidir. İşçi haklarının korunması bazı yasalar ile sağlanmıştır fakat çoğu işçi, maalesef, haklarını koruyan kanun maddelerinden haberdar değil. Bu aşamada alanında uzman bir iş hukuku avukatı işçiye yardımcı olabilir.

İş Hukuku Avukatı'nın İşçiye Sağladığı Faydalar

İşveren ile işçi arasındaki anlaşmazlıklar çoğu zaman, işçinin maaş ve tazminat taleplerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanır. İşçi emeğinin karşılığı olan maaş veya tazminatı alamadığı durumlarda bunu talep etmek en doğal ve yasal hakkıdır. Fakat işçinin maaş veya tazminatı hak etmeyi sağlayacak bazı sorumlulukları, işverene karşı yerine getirmesi ve bunu ispatlaması gerekir. Maaş veya tazminatı doğuracak sebepler iş hukuku yasaları ile açıkça ortaya konulmuştur fakat anlaşmazlıkların asıl sebebi de bu sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin tam olarak anlaşılamamasıdır. İş hukuku avukatı, bu aşamada devreye girer. İşçinin haklılığını ispatlayacak verilerin toplanması ve sunulması işlemi davanın seyri için çok önemli bir husustur. İş mahkemeleri, işçi tarafından sunulan delillere veya şahit beyanlarına dayanarak karar vermektedir. Mahkemeye sunulacak olan, uzman bir iş hukuku avukatı tarafından toplanmış veriler davanın seyrini büyük ölçüde etkileyecektir. Ayrıca bu verilerin anlaşılır bir şekilde mahkemeye sunulması da çok önemlidir. Anlaşmazlığın henüz başında uzlaşma gerçekleşmesi de mümkündür. Uzlaşma aşamasında işçinin haklarını bilmesi ve bir iş hukuku avukatından hakları konusunda yardım alması işçiye uzlaşma aşamasında avantaj sağlayacaktır.

Uluç Hukuk & Danışmanlık Olarak Uzman Olduğumuz Davalar

 • Kıdem ve ihbar tazminat davaları
 • İş kasası tazminat davaları
 • Meslek hastalığı nedeniyle tazminat davaları
 • İşe iade davaları
 • Sigortasız çalıştırılan işçi haklarına ilişkin davalar
 • İş sözleşmesine ilişkin davalar
 • Maaş ve ücret alacağı davaları
 • Kullanıldırılmayan yıllık izin ücreti alacağına ilişkin davalar
 • Ödenmeyen mesai ücretine ilişkin davalar
 • Ödenmeyen resmi tatil ve haftalık izin ücreti alacağına ilişkin davalar
 • Mobbing (işyerinde psikolojik baskı) davaları

bursada iş hukuku avukatı

Bursa'da İş Hukuku Avukatı

Bursa, 2.34 milyon nüfusu ve gelişmiş sanayisi ile Türkiye'nin önde gelen ekonomi şehirlerinden biridir. Şehir ekonomisinin gelişmesinde en büyük pay sahibi şüphesiz özel sektör çalışanlarıdır. İşçi haklarının korunmasıyla şehir ekonomisinin daha da büyüyeceğine olan inancımızla, Uluç Hukuk ve Danışmanlık olarak Bursa'da sayısız iş davasında aktif rol üstlendik. Bu süreçte, Bursa şehrine ve aynı şehri paylaştığımız hemşehrilerimize karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirmenin mutluluğunu yaşadık. Bu sebeple iş hukuku alanında uzman avukat ekibimiz sizlere de yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır. Umarız ki emeklerinizin karşılığını alırsınız veya haksızlığa uğramazsınız, fakat olur da bize ihtiyacınız olursa, aşağıdaki haritadan veya iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.

Bursa İş Hukuku Avukatı’na Sorularınızı Bekliyoruz


* İletişim kurmak amacıyla istediğimiz iletişim bilgileriniz kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Ayrıca Avukatlık Kanunu ve TBB Meslek Kuralları gereği sorularınız gizli kalacaktır.

Bursa İş Hukuku Avukatı için ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.