➤ İş Hukuku Avukatı'nın İşçiye Sağladığı Faydalar
➤ Uluç Hukuk & Danışmanlık Olarak Uzman Olduğumuz Davalar
➤ İş Hukuku Nedir?
➤ Kanunda Belirtilen En Fazla Çalışma Süresi Ne Kadardır?
➤ Fazla Mesai Ücreti Ne Kadardır?
➤ Yıllık Ücretli İzin Süresi Ne Kadardır?
➤ Kıdem ve İhbar Tazminatı Nedir?
➤ Feshin Keyfi Olarak Sonlandırılması
➤ Dava Açılmadan Önce Arabuluculuk Şart mıdır?
➤ İşe İade Davası Nedir?
➤ Geçersiz Sebeple Yapılan Fesih Durumunda İşçi Hakları
➤ İşçi Alacakları Davası
✉ AVUKATA SORU GÖNDER
☎ TELEFONLA BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

İş hukuku, çalışma alanında işçi ve işveren haklarını düzenleyen mevzuatlar bütünüdür. Gerek işçi haklarının korunması, gerekse işveren haklarının korunması, iş hukuku kapsamında amaçlanmaktadır. İş hukuku, çalışma faaliyetlerinin yasalar çerçevesinde işleyişi açısından bağlayıcı bir unsurdur. İşverenin işçiye veya işçinin işverene karşı sorumluluklarının olduğu düşünülürse, tarafların bu sorumluluklardan doğan ihtilaflara düşmesi son derece normaldir. Bu anlaşmazlıkların en aza indirilmesi ancak iş hukuku tüzüklerine uygun davranılması ile sağlanabilir.

İş Hukuku Avukatı Nedir?

İş hukuku alanında uzmanlaşmış, işçi haklarını savunma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi avukatlara iş hukuku avukatı denir. İşverenin işçiye karşı olan sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda iş hukuku kanunları devreye gireceği için, işçi haklarının savunulması amacı ile iş hukuku avukatı ihtiyacı doğmuştur.

Hepimiz çok iyi biliyoruz ki içerisinde bulunduğumuz ekonomik yapı, maddi çıkarları ön planda tutmaktadır. Hal böyle olunca zaman zaman işçi hakları geri planda kalmaktadır. Daha fazla maddi kazanım elde etmek adına işverenler çoğu zaman işçi haklarını yok sayabilir veya görmezden gelebilir. Kimi işveren bunu maddi kazanımlarını artırmak amacı ile bilinçli yapar, bazısı ise işçinin haklarından haberdar değildir. Bu gibi durumlarda işçi haklarının korunması devlet otoritesinin vazifesidir. İşçi haklarının korunması bazı yasalar ile sağlanmıştır fakat çoğu işçi, maalesef, haklarını koruyan kanun maddelerinden haberdar değil. Bu aşamada alanında uzman bir iş hukuku avukatı işçiye yardımcı olabilir.

İş Hukuku Avukatı'nın İşçiye Sağladığı Faydalar

İşveren ile işçi arasındaki anlaşmazlıklar çoğu zaman, işçinin maaş ve tazminat taleplerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanır. İşçi emeğinin karşılığı olan maaş veya tazminatı alamadığı durumlarda bunu talep etmek en doğal ve yasal hakkıdır. Fakat işçinin maaş veya tazminatı hak etmeyi sağlayacak bazı sorumlulukları, işverene karşı yerine getirmesi ve bunu ispatlaması gerekir. Maaş veya tazminatı doğuracak sebepler iş hukuku yasaları ile açıkça ortaya konulmuştur fakat anlaşmazlıkların asıl sebebi de bu sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin tam olarak anlaşılamamasıdır. İş hukuku avukatı, bu aşamada devreye girer. İşçinin haklılığını ispatlayacak verilerin toplanması ve sunulması işlemi davanın seyri için çok önemli bir husustur. İş mahkemeleri, işçi tarafından sunulan delillere veya şahit beyanlarına dayanarak karar vermektedir. Mahkemeye sunulacak olan, uzman bir iş hukuku avukatı tarafından toplanmış veriler davanın seyrini büyük ölçüde etkileyecektir. Ayrıca bu verilerin anlaşılır bir şekilde mahkemeye sunulması da çok önemlidir. Anlaşmazlığın henüz başında uzlaşma gerçekleşmesi de mümkündür. Uzlaşma aşamasında işçinin haklarını bilmesi ve bir iş hukuku avukatından hakları konusunda yardım alması işçiye uzlaşma aşamasında avantaj sağlayacaktır.

Uluç Hukuk & Danışmanlık Olarak Uzman Olduğumuz Davalar

 • Kıdem ve ihbar tazminat davaları
 • İş kasası tazminat davaları
 • Meslek hastalığı nedeniyle tazminat davaları
 • İşe iade davaları
 • Sigortasız çalıştırılan işçi haklarına ilişkin davalar
 • İş sözleşmesine ilişkin davalar
 • Maaş ve ücret alacağı davaları
 • Kullanıldırılmayan yıllık izin ücreti alacağına ilişkin davalar
 • Ödenmeyen mesai ücretine ilişkin davalar
 • Ödenmeyen resmi tatil ve haftalık izin ücreti alacağına ilişkin davalar
 • Mobbing (işyerinde psikolojik baskı) davaları

bursada iş hukuku avukatı

Bursa'da İş Hukuku Avukatı

Bursa, 2.34 milyon nüfusu ve gelişmiş sanayisi ile Türkiye'nin önde gelen ekonomi şehirlerinden biridir. Şehir ekonomisinin gelişmesinde en büyük pay sahibi şüphesiz özel sektör çalışanlarıdır. İşçi haklarının korunmasıyla şehir ekonomisinin daha da büyüyeceğine olan inancımızla, Uluç Hukuk ve Danışmanlık olarak Bursa'da sayısız iş davasında aktif rol üstlendik. Bu süreçte, Bursa şehrine ve aynı şehri paylaştığımız hemşehrilerimize karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirmenin mutluluğunu yaşadık. Bu sebeple iş hukuku alanında uzman avukat ekibimiz sizlere de yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır. Umarız ki emeklerinizin karşılığını alırsınız veya haksızlığa uğramazsınız, fakat olur da bize ihtiyacınız olursa, aşağıdaki haritadan veya iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.

İş Hukuku Nedir?

İş hukuku, işçi ve işveren ilişkilerini ve birbirlerine karşı olan hak ve yükümlülüklerini düzenleyen hukuk dalıdır. İş hukuku kendine özgü kurumları ve tekniği ile bağımsız bir hukuk disiplini niteliği taşımaktadır. İş hukukundan doğan uyuşmazlıkları; işe iade davası, kıdem tazminatı davası, ihbar tazminatı davası, ücret alacağı, haklı veya haksız nedenle iş akdinin feshi vb. alanlarında ortaya çıkan anlaşmazlıklar şeklinde belirtebiliriz.

İş sözleşmesinin zayıf konumunda olduğu kabul edilen işçiler, işveren ile aralarında yaşanan uyuşmazlıklarda işçi avukatı olarak tabir ettikleri avukatlardan hukuki destek talebinde bulunmaktadırlar. Halk arasında her ne kadar işçi avukatı olarak ifade edilse de, bu avukatlar yalnızca işçi - işveren arasında gerçekleşen uyuşmazlıklarla ilgilenmezler.

Ayrıca belirtildiği üzere, işçi – işveren arasında vuku bulan süreçlerde hukuki destek veren avukatlar, işçi avukatı olarak ifade edilse de; aslında iş sözleşmesinin işveren tarafını oluşturan kişilerin veya kurumların hukuki süreçlerine destek veren kişiler de iş hukuku konusunda uzman olan avukatlardır. Yani uygulamada işçi avukatı olarak ifade edilen tanım hatalı ve eksiktir. İşçi avukatı olarak ifade edildiğinde, yalnızca iş sözleşmesinin işçi konumunda bulunan tarafın hukuki süreçlerini takip edebilen avukat şeklinde anlaşılabilmektedir. Oysa iş hukuku konusunda uzman olan avukat, iş sözleşmesinde işveren konumunda bulunan tarafında hukuki süreçlerini takip edebilmektedir.

Bunun dışında "işçi avukatı olarak ifade edilen avukatlar" yalnızca dava süreçlerine değil, taraflar arasındaki sözleşme vb. konularda da hukuki destek vermektedirler. Sonuç olarak toplumda her ne kadar " işçi avukatı " terimi kullanılıyor olsa da bu terim ve tanımlama yanlıştır. Zira iş hukuku alanında faaliyet yürüten bir avukat sadece işçi davalarına bakmamakta aynı zamanda işverenlerin de vekilliğini üstlenmektedir. Bu nedenle " iş hukuku avukatı " daha doğru bir terim olacaktır.

Bununla birlikte avukatın sadece belirli bir bölgede yada ilde avukatlık yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir baroya kayıtlı avukat Türkiye'nin tamamında avukatlık faaliyeti yürütebilmektedir. Birçok avukatın kendilerini örneğin " Bursa İşçi Avukatı , İşçi Avukatı, " gibi terimlerle adlandırdığı görülmekte olup bu tarz nitelendirme ve sınıflandırmanın hatalı olduğu kanaatindeyiz.

Kanunda Belirtilen En Fazla Çalışma Süresi Ne Kadardır?

Genel bakımdan günlük çalışma süresi en fazla 11 saat olup haftalık bakımdan 45 saatir. Yer altı maden işlerinde çalışanlar için ise bu saatler yaptıkları işin zorluğundan ötürü daha kısa olup günlük en fazla 7.5 saat haftalık da en fazla 37.5 saattir.

Fazla Mesai Ücreti Ne Kadardır?

Haftalık çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmalara fazla çalışma adı verilir. İşveren bu sürelerde işçiyi çalıştırırsa ücretini her saat için %25 zamlı öder. İşveren eğer bu saatlerde ücret ödemezse işçiye her saat için 1 saat 15 dakika serbest zaman verir.

Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla sürelerle çalışma olarak adlandırılır. İşveren bu sürelerde işçiyi çalıştırırsa ücretini her saat için %50 zamlı öder. İşveren eğer bu saatlerde ücret ödemek istemezse işçiye her saat içim 1 saat 30 dakika serbest zaman vermelidir.

Yıllık Ücretli İzin Süresi Ne Kadardır?

Deneme süresi dahil olmak üzere en az 1 yıl çalışmış kişiler yıllık izine hak kazanırlar. 1-5 yıl kıdeme sahip işçinin yıllık izni 14 gün, 5-15 yıl kıdeme sahip işçinin izni 20 gün ve 15 yıldan fazla kıdeme sahip işçinin yıllık izni ise 26 gündür. Maden işçilerinde bu sürelere 4 gün eklenir. Basın çalışanları ise Basın İş Kanununda düzenlenmiş olup bu sürelerden farklıdır. İşveren yıllık izin ücretlerini işçiye yaptırmayıp bunun karşılığında işçiye fazladan ücret veremez. Ama işçinin iş akdi sona erdiği zaman hala kullanmadığı yıllık izni varsa bu günler işçiye ücret olarak verilir.

Kıdem ve İhbar Tazminatı Nedir?

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshinden önce diğer tarafa bildirilmesi gerekir. Bu süre işçinin kıdemi 6 aydan azsa 2 hafta, 6 ay-1.5 yıl arasında 4 hafta, 1.5 yıl- 3 yıl arasında 6 hafta ve 3 yıldan fazla ise de 8 haftadır. İşveren ihbar süreleri içinde işçiye günde en az 2 saat olmak üzere iş arama izni vermek zorundadır. İşçi bu iş arama izinlerini toplu olarak kullanabilir. Eğer işveren bu sürelere uymadan işçiyi çıkartmak isterse işçiye ihbar sürelerinin ücreti tutarunda ihbar tazminatı ödemek zorundadır. İşçinin veya işverenin haklı nedenle feshi halinde bu sürelere uyulmasına gerek yoktur.

Feshin Keyfi Olarak Sonlandırılması

İş hukuku daha çok işveren karşısında güçsüz olan işçiyi koruma odaklıdır. Bu sebeple de bazı şartların sağlanması halinde işverenin işçiyi keyfi olarak çıkartması engellenmiştir. Bu şartlar şöyledir:
• 30 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde
• En az 6 aylık kıdemi olan belirsiz süreli sözleşmesi olan işçi

Bu şartları sağlayıp da işveren tarafından işten çıkarılan işçi işverene karşı işe iade davası açabilir.

Dava Açılmadan Önce Arabuluculuk Şart mıdır?

Kanun koyucu mahkemelerin iş yükünü azaltmak ve zaten uzun süren davaların sürelerini kısaltabilmek adına bazı hukuki sorunların dava açılmadan önce arabulucuda görüşülmesinde karar kılmıştır. Bu sebeple de İş Mahkemeleri Kanunu madde 3/1’e göre “Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.

İşe İade Davası Nedir?

İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren 1 ay içinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabuluculuk aşamasında anlaşılamaması halinde arabuluculuk son tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren 2 hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir. Eğer arabulucuya başvurmaksızın doğrudan dava açılırsa dava usulden reddedilir ve ret kararı taraflara resen tebliği edilir. Bu tebliğden itibaren iki hafta içinde arabulucuya başvurulabilir.

Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. Burada işçi tanık olarak beraber çalıştığı iş arkadaşlarını gösterebilir. Mahkeme iş davalarında bu tarz tanıkların ifadelerine dikkat etmekte ve bu sayede davanın seyri değişebilmektedir.

Geçersiz Sebeple Yapılan Fesih Durumunda İşçi Hakları

İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren 10 iş günü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.

İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde işveren işçiyi 1 ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmazsa işçiye en az 4 aylık ve en çok 8 aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür.

Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok 4 aya kadar doğmuş bulunan ücret ve hakları ödenir.

İşçi Alacakları Davası

İşçi İş Mahkemesinde açacağı dava ile iş sözleşmesinin sonlanması ile birlikte işverenden alamadığı ücretleri isteyebilir. İşçi bu dava ile kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, ulusal bayram genel tatil ücreti, ücret alacağı gibi bazı alacaklarını isteyebilir. Ayrıca işçi alamadığı ücretlerden dolayı haklı nedenle fesih yoluna gidebilir.

Bursa İş Hukuku Avukatı’na Sorularınızı Bekliyoruz


* İletişim kurmak amacıyla istediğimiz iletişim bilgileriniz kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Ayrıca Avukatlık Kanunu ve TBB Meslek Kuralları gereği sorularınız gizli kalacaktır.

Bursa İş Hukuku Avukatı için ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.