icra takibine itiraz nasıl yapılır

İcra Takibine İtiraz (İlamsız Takiplerde)

Tebliğ edilen ödeme emri, örnek no.7 ödeme emri ise, tebliğ kağıdı borçluya ulaştığından itibaren, eğer alacaklı tarafın göndermiş olduğu bu tebligatının haksız olduğu düşünülüyorsa 7 gün içerisinde borca, ferilerine ve işlemiş faize itiraz edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ödeme emri kesinleşecek ve alacaklı taraf borçluya karşı taşınır taşınmaz malların haczi ve fiili haciz ve muhafaza gibi …

anlaşmalı boşanma protokolü örneği

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDA ANLAŞMA PROTOKOLÜ VELAYET: Müşterek çocuk …’ nın velayeti annesinde kalacaktır. Babası ile çocuk arasında cumartesi günleri saat 10.00-18.00 arasında kişisel münasebet tesis edilecektir. Baba … çocuk için aylık … Türk Lirası iştirak nafakası ödeyecektir. İleride nafakanın arttırılıp eksiltilmesi konusunda taraflar anlaşamazlar ise mahkemenin takdirine bırakılacaktır. MADDİ KONULAR MAL REJİMİ: Müşterek konut; … …

anlaşmalı boşanma şartları

Anlaşmalı Boşanma Şartları

1. Genel Olarak Anlaşmalı boşanma, eşlerin ortak bir karar doğrultusunda evlilik birliğini sonlandırması anlamına gelmektedir. Bu süreçte çiftlerin velayet, mal rejimi, nafaka, maddi-manevi tazminat ve mahkeme masrafları gibi tüm konularda uzlaşması gerekmektedir. Uzlaşılamayan bir konu olması durumunda anlaşmalı boşanma yoluna gidilemez. Çekişmeli boşanma davaları yıllarca sürmekte ve genelde sadece boşanma davasının sona ermesiyle boşanma süreci bitmemekte, …

anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

  … NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE DAVACI                               : Ad-Soyad: …….  T.C. Kimlik No: …….  Adres: …….. VEKİLİ(Varsa)                    : Av. Ad-Soyad: ………  Adres: ………. DAVALI                               : Ad-Soyad: …….. T.C. Kimlik No: ………   Adres: ……….. DAVA KONUSU                : Evlilik birliğinin anlaşmalı olarak sona erdirilmesi talepli …

boşanma davası nasıl açılır

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açmak için öncelikle bulunduğunuz ildeki adliye sarayına gitmeniz gerekmektedir. Boşanma talebinizi bildirmek için hazırlanan dilekçenin tevzi bürosuna verilmesi boşanma davası açmanın ilk adımıdır. Daha sonra gerekli harçların ve ödemelerin yapılması gerekmektedir. Bu ödemeler mahkemeler veznesinde yapılmaktadır. Bu ödeme ve harçlara ilişkin dekontların alınarak tekrar tevzi bürosuna teslim edilmesi gerekir. Dekontların tevzi bürosuna teslim …

ücretsiz avukat tayini talebi

Ücretsiz Avukat Tayini Talebi

Herhangi bir mal varlığı bulunmayan ve maddi durumu avukat tutmak için elverişli olmayan kişiler için adli yardım yolu ile avukat tayin edilmesi mümkündür. Herkesin avukat sahibi olabilmesi hakkından yola çıkılarak düşünülmüş bir uygulamadır. Adli Yardım ile Avukat Talebi Nasıl Yapılır? Maddi durumu avukat tutmak için yeterli olmayan kişiler kendi illerinde bulunan Baro bünyesinde (Örneğin Bursa’da …

aidat_uluc_hukuk

Aidat Borcu

Aidat borcundan kimler sorumludur ?   Kimler icraya verilebilir ?  Gecikme tazminatı nasıl hesaplanır ? Apartman aidatı nedir? Apartman aidatı ile ilgili yasal hükümler Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki maddelerde yer alıyor. Kanunun aşağıda verilen maddelerinde Apartman aidatı neleri kapsar?; Apartman aidatı ne kadar?; Apartman aidatı nasıl ve nerede belirlenir? III – Anagayrimenkulün genel giderlerine katılma …

telif_uluc_hukuk

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Zamanaşımı Süreleri

Zamanaşımı yasanın belirlediği koşullar altında belirli bir zamanın geçmesi ile bir hak kazanmak bir yükümlülükten kurtulmak veya bir hakkı talep etme imkanını kaybetmek durumudur. Bir diğer deyişle bir hak hukuk kuralında öngörülen sürede kullanılmadığında hukuk düzeninde birtakım sonuçlar doğmaktadır. Zamanaşımı bu sürelerden biridir. Kısaca Zamanaşımı, sorumluluğu bir süre ile sınırlamaktadır. def’idir yani savunma olanağıdır. Türk …

aihm_uluc

AİHM nedir ne yapar ?

Mahkeme hangi işlere bakar ? 1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uluslararası bir kuruluştur. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmış olan temel hakların çiğnenmesi durumunda bireyin bazı koşullar altında Mahkeme’ye başvurma olanağı vardır. Uluslararası bir antlaşma olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile birçok Avrupa devleti, kişilerin bazı temel haklarına saygı gösterme yükümlülüğü altına girmişlerdir. …

anayasa

AYM’e Bireysel Başvuru Nedir ?

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru, ülke içinde etkin olan tüm idârî ve hukukî süreçlerin tüketilmesinden sonra bireyler tarafından başvurulabilecek ikincil nitelikte bir yargı yoludur. Bireysel başvuru, kişiler arasındaki özel hukuk ilişkilerini kapsamaz. Bireysel başvuru, devletin kamu gücünün aktif ya da pasif oluşundan kaynaklanan hak ihlâllerini kapsamaktadır. Bu hak ihlâlleri, kamu gücü tarafından gerçekleştirilmiş ya da gerçekleştirilmemiş …