Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açmak için öncelikle bulunduğunuz ildeki adliye sarayına gitmeniz gerekmektedir. Boşanma talebinizi bildirmek için hazırlanan dilekçenin tevzi bürosuna verilmesi boşanma davası açmanın ilk adımıdır. Daha sonra gerekli harçların ve ödemelerin yapılması gerekmektedir. Bu ödemeler mahkemeler veznesinde yapılmaktadır. Bu ödeme ve harçlara ilişkin dekontların alınarak tekrar tevzi bürosuna teslim edilmesi gerekir. Dekontların tevzi bürosuna teslim …

Ücretsiz Avukat Tayini Talebi

Herhangi bir mal varlığı bulunmayan ve maddi durumu avukat tutmak için elverişli olmayan kişiler için adli yardım yolu ile avukat tayin edilmesi mümkündür. Herkesin avukat sahibi olabilmesi hakkından yola çıkılarak düşünülmüş bir uygulamadır. Adli Yardım ile Avukat Talebi Nasıl Yapılır? Maddi durumu avukat tutmak için yeterli olmayan kişiler kendi illerinde bulunan Baro bünyesinde (Örneğin Bursa’da …

aidat_uluc_hukuk

Aidat Borcu

Aidat borcundan kimler sorumludur ?   Kimler icraya verilebilir ?  Gecikme tazminatı nasıl hesaplanır ? Apartman aidatı nedir? Apartman aidatı ile ilgili yasal hükümler Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki maddelerde yer alıyor. Kanunun aşağıda verilen maddelerinde Apartman aidatı neleri kapsar?; Apartman aidatı ne kadar?; Apartman aidatı nasıl ve nerede belirlenir? III – Anagayrimenkulün genel giderlerine katılma …

telif_uluc_hukuk

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Zamanaşımı Süreleri

Zamanaşımı yasanın belirlediği koşullar altında belirli bir zamanın geçmesi ile bir hak kazanmak bir yükümlülükten kurtulmak veya bir hakkı talep etme imkanını kaybetmek durumudur. Bir diğer deyişle bir hak hukuk kuralında öngörülen sürede kullanılmadığında hukuk düzeninde birtakım sonuçlar doğmaktadır. Zamanaşımı bu sürelerden biridir. Kısaca Zamanaşımı, sorumluluğu bir süre ile sınırlamaktadır. def’idir yani savunma olanağıdır. Türk …

aihm_uluc

AİHM nedir ne yapar ?

Mahkeme hangi işlere bakar ? 1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uluslararası bir kuruluştur. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmış olan temel hakların çiğnenmesi durumunda bireyin bazı koşullar altında Mahkeme’ye başvurma olanağı vardır. Uluslararası bir antlaşma olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile birçok Avrupa devleti, kişilerin bazı temel haklarına saygı gösterme yükümlülüğü altına girmişlerdir. …

anayasa

AYM’e Bireysel Başvuru Nedir ?

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru, ülke içinde etkin olan tüm idârî ve hukukî süreçlerin tüketilmesinden sonra bireyler tarafından başvurulabilecek ikincil nitelikte bir yargı yoludur. Bireysel başvuru, kişiler arasındaki özel hukuk ilişkilerini kapsamaz. Bireysel başvuru, devletin kamu gücünün aktif ya da pasif oluşundan kaynaklanan hak ihlâllerini kapsamaktadır. Bu hak ihlâlleri, kamu gücü tarafından gerçekleştirilmiş ya da gerçekleştirilmemiş …

meclis_uluc_hukuk

Yeni Denetimli Serbestlik Yasası ve Uygulaması

Denetimli serbestlik, yasa tarafından belirlenen deneme süresinde, kişinin cezasının sosyal hayat içerisinde infazına olanak sağlayan bir ceza hukuku kurumudur. Suç işleyen kişi sosyal yaşam içerisinde denetimli serbestlik yoluyla gözlemlenmektedir. Denetimli serbestlik yasası, kişinin ailesiyla bağlarını sürdürebilmesi ve dış dünyayayla uyum sağlayabilmesi gerekçesiyle çıkartılmış bir yasadır. Hükümlü cezasını cezaevinde infaz ederken koşullu salıverilmesine belli bir süre …

tuketici_heyeti

Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesi’ne Nasıl Başvurulur ?

Satın aldığınız mal/hizmete ilişkin uyuşmazlığınız, -Mal/hizmette bulunan ayıba ilişkin ise, -Satıcı/sağlayıcı ile imzalamış olduğunuz sözleşmede yer alan haksız şartlara ilişkin ise, -Taksitle satın aldığınız mal/hizmete için erken ödeme bulunmanız halinde yapılması gereken erken ödeme indiriminin hiç yapılmaması veya yanlış yapılmasına ilişkin ise, -Satın aldığınız devre tatil sözleşmesinin sözleşmeye uygun olarak verilmemesi veya sözleşme gereği ödemeniz …

tlf_dolanciligi

A’dan Z’ye Telefon Dolandırıcılığı Nasıl İşliyor ?

Ülkemizde denetim eksikliği ve hukuki açıklardan kaynaklı olarak birçok dolandırıcılık yöntemi türemiştir. Özellikle son on yıl içerisinde teknolojinin daha erişilebilir olması ve aynı oranda iletişim araçlarının ve yöntemlerinin çeşitliliğinin artmasından dolayı, toplum bu gelişmeleri takip edemez hale gelmekle birlikte, getirdiği risklerin de farkında varamamaktadır. Teknolojik ürünler son kullanıcı açısından hayatlarımıza büyük kolaylıklar getirmiş olsa da …