Sosyal Medya (Facebook, Twitter, İnstagram) Suçları

Günümüzde cep telefonlarının ve operetörlerin gelişimi ile çok kolay bir şekilde internete ve sosyal medyaya erişim sağlanabildiğinden yediden yetmişe herkesin kullandığı, en azından fikir sahibi olduğu sosyal medya platformlarının her birinin kullanıcı sayıları da giderek artmaktadır. Öyle ki bazı sosyal medya platformlarının indirme sayıları milyarları bulmuştur.

Devamını Oku

Vergi Kabahatleri ve Vergi Usul Kanunu’na Göre Cezaları

Vergi Usul Kanunu’nda vergi kabahatleri olarak nitelendirilen hukuka aykırılıklar vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük kabahatleridir. Bu söz konusu kabahatlere karşı uygulanacak yaptırım ise idari para cezasıdır. İncelemeyi yapan idare (vergi dairesi) vergi mükellefinin bahsettiğimiz kabahatlerden birini işlediğini tespit ettiğinde kanunda belirtilen miktar ve oranlarda idari para cezası düzenler.

Devamını Oku

Sosyal Medyada (Facebook, Twitter, İnstagram) İzinsiz İçerik Paylaşımı

Sosyal medyanın popülerliğinin günümüzde artmasından dolayı hayatımızda çok önemli bir yer kapsamaktadır. Öyle ki artık sosyal medya kullanmak, sosyal medyada zaman geçirmek kişilerde bağımlılık haline gelmiştir. Neredeyse herkesin en az bir tane olmak üzere sosyal medya hesabı bulunmaktadır.

Devamını Oku

Sosyal Medya Üzerinden (Facebook, Twitter ve İnstagram) Dolandırıcılık Suçu

Sosyal medyanın hayatımızda ki yeri yadsınamaz bir gerçektir. Teknolojinin gelişmesi ve akıllı telefonların yaygınlaşması ile beraber kişilerin çok kolay bir şekilde erişim sağladığı sosyal medya üzerinden işlenen suçlar kolaylaşmış dolayısıyla son yıllarda büyük bir artış göstermiştir.

Devamını Oku

Sosyal Medya (Facebook,Twitter,İnstagram) Üzerinden Hakaret Suçu | Dava Yoluna Gidilmesi

Sosyal medyanın hayatımızda ki yeri yadsınamaz bir gerçektir. Teknolojinin gelişmesi ve akıllı telefonların yaygınlaşması ile beraber kişilerin çok kolay bir şekilde erişim sağladığı sosyal medya üzerinden işlenen suç tipleri de artmıştır. Sosyal medyanın sanal bir ortam olmasından dolayı kişiler yaptıkları fiillerin, yorumların veya mesajların suç teşkil etmeyeceğini düşünerek rahatlıkla hareket edebilmekte ve suç işleyebilmektedir.

Devamını Oku

Boşanma Sebepleri

Boşanma; usulüne uygun kurulmuş bir evlilik birliğinin eşler hayattayken sona erdiren bir durumdur. Boşanma konusu Türk Medeni Kanunu’nun 161 – 184. maddelerinde düzenlenmiştir. Medeni Kanunun 161. - 166. maddeleri arasında boşanma nedenleri sayılmıştır.

Devamını Oku

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Riskli Yapılarda Dava Yolu

6306 sayılı Kanunun 6/9. maddesine göre;

“Bu Kanun uyarınca tesis edilen idari işlemlere karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca dava açılabilir.”
Riskli Alanlar içerisinde 6306 sayılı kanun uyarınca yapılan uygulamalara dair işlemlerin niteliği ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

Devamını Oku

Riskli Yapıların Bakanlıkça Re’sen Tespiti ve Tebliği

Yıkılacak derecede riskli olan yapıların bulunduğu alanlar ile kendiliğinden çöken veya zeminin kayması, heyelan, su baskını, kaya düşmesi, yangın, patlama gibi sebeplerle ağır hasar gören veya ağır hasar görme riski bulunan yapıların bulunduğu alanlarda dönüşüm uygulamaları maliklerin ve ilgililerin muvafakati aranmaksızın Bakanlıkça resen yapılabilir veya yaptırılabilir. Uygulama yapılacak alanın sınırları uygulama bütünlüğü gözetilerek belirlenir.

Devamını Oku