hatalı alkolmetre ölçümleri

Hatalı Alkolmetre Ölçümleri Sebebiyle Sürücü Belgelerinin Geri Alınması Sebebiyle Yaşanılan Mağduriyetler

Trafik polisleri ve jandarma tarafından yapılan uygulamalarda karşılaşılan bazı durumlarda alkolmetre ölçümü hatalı sonuçlar verebilmektedir. Bu duruma sebep olan etkenlerden başlıcaları, alkol bazlı ağız temizleme losyonları, ağız alkolü ve alkolmetre cihazlarından kaynaklanan problemlerdir.

Ağız Alkolü Nedir? Cihaza nefes üflenirken, ağız içerisinde (dişlerde, damakta, dilde) bulunan alkolün de gönderilmesidir. Bu değere ağız alkolü denilmektedir. Alkolmetre ile ölçüm yapan personel, ağız alkolü etkisinden arındırılmış ve doğrudan akciğerlerin derinliklerinden üflenmiş nefes olmasını sağlamak için, sürücünün son alkolü alma süresi üzerinden en az 20 dakika geçmesi beklenilmelidir.)” hükümleri düzenlenmiştir.

Devamını Oku

Tenkis Davası Nedir? Tenkis Davası Nasıl Açılır?

A) Tenkis ve Tenkis Davasının Anlamı

Tenkisin sözlük anlamı indirme, azaltma ve eksiltmedir. Sağlar arası veya ölüme bağlı bir tasarruf ile saklı pay sahibi mirasçının saklı payına el atıldığı taktirde, yapılan o tasarruf, tenkis davası yolu ile saklı paylı mirasçının saklı payı sağlanıncaya kadar indirime tabi tutulacaktır.

Devamını Oku

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

1) Paylaştırmanın Nasıl Yapılacağı

Mirasın paylaşılmasının nasıl yapılacağına ilişkin TMK m 646 ila 668 de bir takım düzenlemeler ile öngörülmüştür. Mirasçılar anılan maddelerle uygun davranmak suretiyle terekeden payı oranında yararlanabilir. Mirasçılar anlaşmak suretiyle mirası kendi aralarında istedikleri gibi paylaşabilirler.

Devamını Oku

Sosyal Medyada (Facebook, Twitter, İnstagram) İftira Suçu

İftira suçu; bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnadı suretiyle işlenmektedir. Ayrıca bu isnadın, yetkili makama ihbar veya şikayet suretiyle ya da basın yoluyla işlenmesi gerekmektedir.

Suçun oluşması için zararın doğması ve neticenin varlığı aranmaz.

Suç özgü suç olarak düzenlenmediğinden, herkes bu suçu işleyebilir.

Devamını Oku

Vergi Mahkemelerinde Yetki | Vergi Uyuşmazlık Davaları

İdari yargıda yetki bir davaya hangi coğrafi yerdeki mahkemenin bakacağına ilişkin hususu ifade etmektedir.

İdari yargıda; bir davanın konusu itibariyle hangi yargı mercii tarafından görüleceği hususu görev, bir davanın yer bakımından hangi yargı mercii önünde görüleceği husus ise yetki konusunu ifade etmektedir. İdari yargıda görev ve yetki hususu kamu düzeninden olup yargılamanın her aşamasında re’sen dikkate alınmalıdır.

Devamını Oku

Sosyal Medya (Facebook, Twitter, İnstagram) Üzerinden Tehdit ve Dava Yoluna Gidilmesi

Sosyal medyanın hayatımızda ki yeri yadsınamaz bir gerçektir. Teknolojinin gelişmesi ve akıllı telefonların yaygınlaşması ile beraber kişilerin çok kolay bir şekilde erişim sağladığı sosyal medya (Facebook, Twitter, İnstagram vb.) üzerinden işlenen suç tipleri de artmıştır. Sosyal medyanın sanal bir ortam olmasından dolayı kişiler yaptıkları fiillerin, yorumların veya mesajların suç teşkil etmeyeceğini düşünerek rahatlıkla hareket edebilmekte ve suç işleyebilmektedir.

Devamını Oku

Sosyal Medyada Yalan Haber Suçu | Dava Yolu ile İçerik Kaldırılması

Sosyal medyanın günümüzde artık en büyük haberleşme ağı olduğu gerçeği herkes tarafından kabul edilmektedir. Her gün daha çok gelişen ve yaygınlaşan sosyal medya, insanların kolay erişim sağlamasından dolayı hayatı kolaylaştırmasının yanı sıra bir takım olumsuz sonuçları ortaya çıkarmaktadır.

Devamını Oku