Her çalışanın hayatını devam ettirebilmesi için çalıştığı yerden alacağını düzenli olarak alması gerekmektedir. Fakat işverenin yaşadığı bazı zorluklar, işçi alacaklarının düzenli olarak ödenmesinin önüne geçebilir. Bu gibi durumlarda işçinin mağduriyetini gidermek amacı ile işçi alacakları kapsamında bir fon oluşturulmuştur. İşverenin ödeme güçlüğü çektiği bu durumlarda işçi alacaklarını karşılayan bu fona ücret garanti fonu denir.

Ücret garanti fonu, işsizlik sigortası fonu kapsamında oluşturulmuş bir fondur. Ücret garanti fonunun gelirleri, işveren tarafından ödenen işsizlik sigortası ödemeleri ile karşılanmaktadır. İşverence ödenen işsizlik sigortası fonunun yıllık toplamının yüzde biri ücret garanti fonu'na aktarılmaktadır.

Ücret garanti fonundan faydalanabilmek için, işverenin maddi olarak güç duruma düşmesi gerekir. Maddi olarak işçinin ücret alacaklarını karşılayamayacak duruma düşen işverenin işçileri, ücret garanti fonundan faydalanabilirler. Bu durumlar ise; iflas, iflas erteleme ve işverenin aciz vesikasına sahip olması durumlarıdır.

Ücret Garanti Fonu'na Nasıl Başvurulur?

Çoğu işçi tarafından bilinmeyen ücret garanti fonundan faydalanmak isteyen çalışanların, İŞKUR Müdürlüklerine başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru yapabilmek için iş sözleşmesinin devam ediyor olması zorunluluğu yoktur. Başvuru sırasında bazı belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Daha önceden bahsettiğimiz gibi, işverenin güç duruma düştüğünü belirten üç farklı yol vardır. Bunlar; iflas, iflas erteleme ve işverenin aciz vesikasına sahip olmasıdır. Bu şartlar sağlandıktan sonra aşağıdaki belgelerin ibrazı gerekir.

İflas durumunda mahkeme tarafından verilmiş olan iflas kararı veya iflas kararının açıklandığı tarihten itibaren yayınlanmış olan, ulusal çapta dağıtımı yapılan bir gazetede yayınlanacak olan iflas ilanı ile beraber iflas idaresi tarafından doldurulmuş ve onaylanmış işçi alacağı belgesi, (Gazete tirajı 50.000'den fazla olmalıdır.)

İflas ertelemesi durumunda mahkeme tarafından verilmiş olan iflas erteleme kararı veya iflas kararının açıklandığı tarihten itibaren yayınlanmış olan, ulusal çapta dağıtımı yapılan bir gazetede yayınlanacak olan iflas erteleme ilanı ile beraber atanan kayyım tarafından onaylanmış işçi alacağı belgesi, (Gazete tirajı 50.000'den fazla olmalıdır.)

Aciz vesikası durumunda ise, icra dairesi tarafından verilmiş aciz vesikası veya haczedilebilecek mal bulunmadığına dair belge ile beraber işveren tarafından hazırlanan işçi alacağı belgesi ibraz edilmelidir.

ücret garanti fonu avukatı

Ücret Garanti Fonu Avukatı

Ücret garanti fonu ile ilgili bilinmesi temel konulara değindik. Fakat, bu süreç biraz zahmetli olmakla beraber detaylı olarak incelenmesi gereken de bir süreçtir. Bu aşamada ücret garanti fonu'na başvurmayı düşünen alacaklı olan işçilerin, ücret garanti fonu konusunda uzman bir avukat ile beraber yola çıkmasında fayda vardır. Ücret garanti fonuna başvurmak için uygun olup olmadığınız konusunda bir ücret garanti fonu avukatı daha kesin bilgiler verebilir. Bu süreçte aklınıza takılan tüm sorular ücret garanti fonu avukatı tarafından yanıtlanabilir. Ayrıca sürecin daha hızlı ilerlemesi konusunda da size yardımcı olacaktır. Uluç Hukuk & Danışmanlık olarak Bursa'da ücret garanti fonu avukatı ile görüşmek isterseniz sizleri ofisimize bekleriz. Ayrıca aşağıda bulunan iletişim formu aracılığıyla merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.

Bursa Ücret Garanti Fonu Avukatı’na Sorularınızı Bekliyoruz.


* İletişim kurmak amacıyla istediğimiz iletişim bilgileriniz kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Ayrıca Avukatlık Kanunu ve TBB Meslek Kuralları gereği sorularınız gizli kalacaktır.

Ücret Garanti Fonu Avukatı için ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.