ncmec

Çocuk Pornografisi Paylaşımı ve NCMEC Raporu

THE NATIONAL CENTER FOR MISSING AND EXPLOITED CHILDREN

(ULUSAL KAYIP VE İSTİSMAR EDİLEN ÇOCUKLAR MERKEZİ)

Ülkemizde ve dünyada özellikle son yıllarda istismara uğrayan çocuk sayısında ciddi bir artış yaşanmıştır. Sosyal medyanında hayatımızda önemli bir yer edinmesi nedeniyle içerisinde çocuklarında yer aldığını pornografik içeriklerin paylaşımı da bilerek yada bilmeyerek artmış durumdadır. Çocuk pornografisi ile ilgili tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önlemler alınmış ve Türk Ceza Kanunu kapsamında suç kabul edilerek ciddi yaptırım kararları alınmıştır.

Çocuk Pornografisi Nedir?

Ulusal ve uluslararası mevzuatta 18 yaşında küçük kişiler çocuk olarak kabul edilmektedir. Buna göre çocuk pornografisi tanımlanırken kişinin 18 yaşından küçük olması ya da 18 yaşından küçük görünüyor olması gerekmektedir.

Çocuk pornografisi; çocukların, temsili çocuk görüntülerinin veya çocuk gibi görünen kişilerin kullanıldığı görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin tümü olarak tanımlanabilir.

Çocuk Pornografisi Cezası Ne Kadardır?

Çocuk pornografisine ilişkin suç Türk Ceza Kanununun 226. Maddesinde Müstehcenlik başlığı altında düzenlenmiştir.

TCK’nın 226. Maddesinde 3. Bendinde suçun tanımı ve ceza miktarı açıklanmıştır. Buna göre;

Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları, temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişileri kullanan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

TCK da çocuk pornografisine ilişkin ikili ayrım yapılmış ilk cümlede; çocuk pornografisi olarak kabul edilebilecek görüntü, yazı veya söz içeren ürünlerde çocukları kullanan kişinin beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı öngörülmüştür. Kişinin burada birinci cümleye göre ceza alabilmesi için ürünler üretilirken çocukları kullanması gerekmektedir.

İkinci cümlede ise çocuklar kullanılarak üretilmiş olan ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişinin iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı ifade edilmiştir. İkinci cümlede birinci cümleden farklı olarak üretilmiş olan ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, bulunduran yada başkalarının kullanımına sunan cezalandırılmak istenmiştir.

Çocuk Pornografisi Olarak Üretilen Ürünlerin Cinsel Amaçlı Olması Gerekir Mi?

Yargılamaların büyük çoğunluğu TCK. 226/3-2. Cümleden olmaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken üretilmiş olan ürünlerin sadece cinsel amaçlarla üretilmiş olması şart değildir. İçeriğinde çocuğun mevcut olduğu müstehcenlik içeren her görüntü, video veya yazı bu suçun oluşması için yeterlidir. Özellikle gençler arasında şaka amaçlı içeriğinde çocukların kullanıldığı görüntüler paylaşılmakta olup bunlarla ilgili ciddi cezalara mahkum olunmaktadır.

NCMEC Raporları Sonucu Başlatılan Soruşturmalar

NCMEC ( The National Center for Missing and Exploited Children ) türkçesi Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi olan birim ABD merkezli kurulmuş olup tüm dünyada çocuk pornografisine ilişkin etkin bir çalışma yürütmektedir.

Sosyal meyda kuruluşları ve servis sağlayıcıları tarafından çocuk pornografisine ilişkin kuruma bildirilen IP adresi, dijital veri vs. dökümanlardan bir rapor hazırlanarak ilgili ülkenin kolluk birimine sunulmaktadır. TCK 226/3 kapsamında yapılan yargılamaların büyük çoğunluğunu NCMEC raporları oluşturmaktadır.

Hakkınızda NCMEC raporuna istinaden bir soruşturma başlatıldıysa içeriğinde çocuk pornografisinin yer aldığı bir görsel ya da söz paylaşılmış demektir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında vakit kaybetmeksizin bu konuda ve bilişim hukuku konusunda uzman bir avukattan hukuki destek almanızda fayda vardır.

Örnek NCMEC Raporu

örnek ncmec raporu

Soruşturma ve Kovuşturma Aşamaları

Savcılık aşamasında yürütülen süreç soruşturma olarak adlandırılmaktadır. TCK 226 kapsamında suç işlendiğinden şüphelenilen kişi hakkında öncelikle soruşturma başlatılır ve bu konuya ilişkin ifadesi alınır. Bu aşamada verilecek olan ifade önem arz etmekte olup soruşturma sürecinin gidişatını etkileyecektir. Savcılık tarafından şüphelinin suç işlemiş olabileceği kanaati oluşursa iddianame düzenlenerek dosya Asliye Ceza Mahkemesine gönderilir.

Dosyanın mahkemeye gönderilmesi ile mahkeme iddianamede bir eksik görmezse iddianameyi kabul eder ve ceza dosyası açılarak kovuşturma sürecine geçilir. Kovuşturma aşamasında mahkeme yargılama yaparak söz konusu suçun sanık tarafınızdan işlenip işlenmediğini inceleyerek delillere göre bir karar verir.

Yargılama aşamalarında bir avukat desteği almanızı tavsiye ederiz. Zira çocuk pornografisine ilişkin yapılan yargılamalarda tutuklanma kararı dahi verilebilmektedir.