Bir İşçi Günde En Fazla Kaç Saat Çalıştırılabilir?

Kural olarak haftada 45 saat çalışan bir işçi günlere eşit bölünmesi ile günlük 7.5 saat çalıştırılır. Ama işverenin işçiyi her gün eşit süre çalıştırma yükümlülüğü yoktur. 7.5 saatlik süreyi kısaltabileceği gibi uzatabilir de. Ama bu süre günlük 11 saati geçemez. Eğer işveren işçiyi günde 11 saatten fazla çalıştırırsa işçi iş akdini haklı nedenle feshedebilir. Bu durumda da işçi kıdem tazminatına hak kazanmış olacaktır. Ayrıca işveren işçiye bir yılda 270 saatten fazla fazla mesai ile çalıştıramaz. Fazla mesai saatinden doğan anlaşmazlıklardan dolayı doğabilecek iş hukuku davaları için iş hukuku avukatından yardım alabilirsiniz.

Borca Batık İşveren Çalıştırdığı İşçilerin Ücretini Ödeme Yolu Var mıdır? (Ücret Garanti Fonu)

8 Eylül 1999’dan Önce Sigortalı Olanların Emekli Olunca Kıdem Tazminatı Alma Durumu

Mobbing Sebebiyle İşçi İş Akdini Haklı Nedenle Feshedebilir mi?

İşe İade Davasında İşverenin Dikkat Etmesi Gereken En Önemli Husus Nedir?

İşçinin Çalıştığı İşyeri Değişmesi Durumunda İşçi Haklı Nedenle Fesih Yapabilir mi?

İşçinin İş Tanımı Dışında Çalıştırılması