Sosyal Medya (Facebook,Twitter,İnstagram) Üzerinden Hakaret Suçu | Dava Yoluna Gidilmesi

Sosyal medyanın hayatımızda ki yeri yadsınamaz bir gerçektir. Teknolojinin gelişmesi ve akıllı telefonların yaygınlaşması ile beraber kişilerin çok kolay bir şekilde erişim sağladığı sosyal medya üzerinden işlenen suç tipleri de artmıştır. Sosyal medyanın sanal bir ortam olmasından dolayı kişiler yaptıkları fiillerin, yorumların veya mesajların suç teşkil etmeyeceğini düşünerek rahatlıkla hareket edebilmekte ve suç işleyebilmektedir.

Konunun Türk Ceza Kanunu Bakımından Ele Alınması

Hakaret Suçu (TCK Md.125): (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığın rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya bir kimsenin onur, şeref ve saygınlık saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılması için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, aynı cezaya hükmolunur.

Kişilerin sosyal medya hesaplarından başka kullanıcılarının gönderilerine hakaret içeren yorum yapmaları yahut başka kişilere hakaret içeren mesajlar atmaları halinde Türk Ceza Kanunun 125. maddesi uygulama alanı bulacaktır.

Hakaret eden hesabın sahte olması durumunda kişiler tespit edilemeyeceğini düşünerek bu eylemleri çok rahat bir şekilde gerçekleştirmektedirler. Ancak yanılmaktalar çünkü bu durumda hakarete maruz kalan kişinin savcılığa şikayette bulunması üzerine savcılık hakeret içerikli mesajı yahut yorumu atan hesabın sahibini IP numarasından tespit edebilmektedir. Dolayısıyla bu mağduriyeti yaşayan kişilerin bir sonuç çıkmaz düşüncesine kapılmaması ve hakkını sonuna kadar savunmasını tavsiye ederiz.

Kişi hakarete uğradığında manevi olarak zarar görmüş olabilir bu durumda manevi tazminat talebinde de bulunulabilir.

Sosyal medya üzerinden hakaret en çok rastlanılan durumlardan olup mağdurların bir sonuç çıkmayacağını düşünerek şikayette bulunmamasından dolayı hakeret eden kişilerin cezasız kalmasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla böyle bir durumla karşılaşıldığı zaman hem sürecin doğru yürütülmesi hem de hak kaybına uğramamak için tedbirli olunmalı ve bilişim alanında uzman bir avukattan hukuki yardım alınması önemlidir.

Bilişim Avukatına Sorularınızı Bekliyoruz.


Detaylı bilgi almak için ofisimizi ziyaret ediniz.