İş hukuku çalışma hayatında yaşanan anlaşmazlıkları çözmek için düzenlenmiş yasalar bütünüdür. Bu anlaşmazlıkları çözümlemek ise iş hukuku avukatının görevi olarak bilinir. İş hukuku alanında açılan davalar genellikle şu şekildedir;

  • İşçi maaş, kıdem ve ihbar tazminatı anlaşmazlıkları
  • İşe iade davaları
  • İş kazaları sonrası destek konusunda yaşanan anlaşmazlıklar
  • İşçi hizmet tespiti
  • Yurtdışı çalışmanın belirlenmesi ve borçlanmalar
  • Yurtdışı işe giriş tarihinin belirlenmesi ve Türkiye'de geçerli sayılması için açılan davalar

Maaş, Kıdem ve İhbar Tazminatı Davaları

Herhangi bir işyerinden maaşını veya kıdem, ihbar tazminatlarını alamayan işçiler işveren hakkında yaptırımlarda bulunmak için bir iş hukuku avukatına gerek duyabilir. Bu tür anlaşmazlıklar genellikle iş mahkemeleri tarafından görülmektedir.

İşe İade Davaları

Bir işten haksız olarak çıkartıldığını düşünen bir işçi işe iadesini sağlamak ve bu süre zarfındaki kaybını tazmin etmek için işe iade davası açabilir. Bu davada kendisini yasalar önünde savunmak için iş hukuku avukatına ihtiyaç duyar.

İş Kazaları Davaları

Bir iş kazası sonrasında destekten mahrum kalan veya iş kazası sonrasındaki zararı maddi veya manevi olarak tazmin edilmeyen işçi, işveren hakkında hukuki yaptırım hakkına sahiptir. Bu yaptırımlar hukuki haklar çerçevesinde, iş mahkemeleri vasıtası ile bir iş hukuku avukatı tarafından uygulamaya konulabilir.

Yurtdışı Çalışmalarında Anlaşmazlıklar

Yurtdışı çalışma kanunlarının Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile uyuşmadığı durumlarda ortaya çıkan anlaşmazlıkları çözmek için açılan davaları kapsar.

 

İş Hukuku Avukatımıza Sorularınızı Bekliyoruz.


* İletişim kurmak amacıyla istediğimiz iletişim bilgileriniz kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Ayrıca Avukatlık Kanunu ve TBB Meslek Kuralları gereği sorularınız gizli kalacaktır.

Bursa ofisimizi aşağıdaki haritada bulabilirsiniz.