İcra avukatı, genel bir borcun tahsili için gerekli hukuki zemini hazırlayıp, borcun tahsilini veya borç sonrası yaptırımı sağlayan avukattır. Herhangi bir sebeple doğan borcun ödenmemesi durumunda icra avukatı gerekli takibi yaparak borcun tahsilini sağlar.

İcra Takibi Aşamaları

İcra takibinin başlatılabilmesi için evvele borcu doğuran evrakın temin edilmesi ve doğrulanması gereklidir. Bu evrak bir mahkeme kararı, senet, çek, borçlu kişinin imzasını taşıyan bir belge veya ticaret sonrası yazılan bir fatura olabilir. Bu evrakların temin edilmesinden ve doğrulanmasından sonra takip talebi ile beraber icra dairesine teslim edilir. Takip talebinde alacaklının imzası, şirket ise şirket yetkilisinin imzası veya vekaleten işlem yapılıyorsa icra avukatının imzası bulunması gerekir. Vekaleten yapılan işlemlerde avukat harici kimsenin imzası geçerli değildir. Takip ile ilgili harçların icra dairesinin banka hesabına yatırılması ile icra takibi başlar.

Takip Talebi için Hangi Daire Yetkilidir?

Dava taraflarının bulunduğu illerde bulunan icra daireleri takip talebi için yetkilidir. Birden fazla icra dairesinin bulunduğu illerde tevzi işlemi uygulanmaktadır. Tevzi Bürolarına müracat edilerek icra takibine yetkili olan dairenin belirlenmesi gerekir. Her takip için ayrı bir tevzi yapılması gerekmez, yıl boyuna aynı icra dairesi ile çalışılabilir.

Takip Talebinde Hangi Evraklar ve Bilgiler Olmalıdır?

  • Alacaklının Adı, Soyadı, Ünvanı, Adresi, TC Kimlik Numarası, Banka Hesap Numaraları
  • Avukatın Adı, Soyadı, Vergi Dairesi, Banka Hesap Numaraları
  • Borçlu kişinin Adı, Soyadı, Ünvanı, Adresi
  • Takip ilamlı ise avukatının Adı, Soyadı, Adresi
  • Takip Dayanağı Evrak
  • Takip Türü

İcra Takibi Sonrasındaki İşlemler

Takip talebi teslim edildikten sonra takip türüne göre ödeme emri hazırlanarak borçlu yada borçlulara tebligat ile gönderilmeli ve tebligatın ulaşması sağlanmalıdır. Ödeme emrinde belirtilen süre içerisinde ödeme yapılmaz ise haciz işlemi başlatılır, bu süre içerisinde ödeme yapılır ise alacaklının banka hesabına ödeme yapılır.

İcra Avukatımıza Sorularınızı Bekliyoruz.


* İletişim kurmak amacıyla istediğimiz iletişim bilgileriniz kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Ayrıca Avukatlık Kanunu ve TBB Meslek Kuralları gereği sorularınız gizli kalacaktır.

Bursa ofisimizi aşağıdaki haritada bulabilirsiniz.