Sigorta Nedir?

İnsanlar günlük hayatları boyunca çeşitli tehlikelerle karşı karşıyadır. Bu tehlikeler kimi zaman maddi kimi zaman da manevi olarak kişileri zarara uğratabilirler. Sigorta, maddi zararların güvence altına alınması için önceden tedbir alma ihtiyacından doğan bir olgudur. Kişilerin ekonomik olarak zarara uğraması durumunda (trafik kazası, deprem, yangın, hırsızlık gibi durumlarda) maddi kaybı en aza indirmek için risklerini belli bir prim karşılığında bir başka kuruma yüklemesi, sigorta olgusunun başlıca tanımıdır.

Sigorta Hukuku Nedir?

Sigorta Hukuku; Sigorta kavramına konu olan tarafların sigorta kapsamında birbirlerine karşı olan yükümlülüklerini ve sorumluluklarını düzenleyen hukuk dalıdır. Taraflar arasında ortaya çıkması muhtemel anlaşmazlık durumlarında sigorta hukukunun sunmuş olduğu yasal düzenlemelere göre hüküm verilmektedir. Sigorta hukuku ile ilgili düzenlemeler, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında incelenmiştir.

Sigorta Türleri Nelerdir?

Zarar ve Tazminat Sigortaları: Sigorta kapsamına konu olan durumların gerçekleşmesi durumunda zararın tazmin edileceği vadedilmişse, bu sigortalar "zarar ve tazminat sigortaları" olarak adlandırılır. Bu sigorta türüne örnek olarak yangın, deprem, hırsızlık ve kaskoyu örnek gösterebiliriz.

Hayat Sigortaları: İnsan sağlığı ile doğrudan ilişkili olan sigorta türüdür. Bu sigorta türüne örnek olarak ferdi kaza sigortası, genel sağlık sigortası ve maluliyet sigortasını gösterebiliriz.

Sorumluluk Sigortası: Bu sigorta türünde sigortalının üçüncü şahıslara zarar vermesi durumunda üçüncü şahısların zararının sigorta kurumu tarafından tazmin edilmesi konusu esastır. Her araç sahibinin zaruri olarak yaptırması gereken "zorunlu trafik sigortası" bu sigorta türüne bir örnektir.

Sigorta Davaları

Genellikle sigorta şirketlerinin yükümlülüklerini yerine getirmediği durumlarda ortaya çıkan sigorta davaları, sigorta hukuku ile ilgili düzenlenmiş kanunlar ışığında Asliye Hukuk Mahkemelerinde veya Asliye Ticaret Mahkemelerinde görülmektedir. Açılan dava ticari bir konuyu ele alıyorsa Asliye Ticaret Mahkemesinde görülmesi muhtemeldir. Fakat dava, sigorta şirketinin sözleşmeden doğan farklı yükümlülüklerinden kaynaklanıyorsa Asliye Hukuk Mahkemesinde görülebilir. Bu sebeple sigorta davalarında sigorta sözleşmesi ayrıca bir öneme sahiptir.

Sigorta uyuşmazlıklarından doğan davalarda geçerli bir sigorta sözleşmesinin yani sigorta poliçesinin bulunması, davanın sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için çok büyük öneme sahiptir.

Sigorta Şirketine Dava Nasıl Açılır?

Bir sigorta şirketine dava açmak için gerekli önemli husus daha önce de belirttiğimiz gibi sigorta sözleşmesi yani sigorta poliçesidir. Sigorta poliçesinin bir hukukçu tarafından incelenmesi son derece önemlidir. Sigorta hukuku alanında uzman bir sigorta avukatı tarafından incelenen poliçe ile açılacak bir dava, sigorta şirketinin zararınızı tazmin etmesini kolaylaştırır. Zira poliçenizde yer almayan bir hüküm nedeniyle tazminat almanız zorlaşabilir. Sigorta poliçenizde bulunan yükümlülüklerin yerine getirilmediğini düşünüyorsanız, itirazınızı evvela sigorta şirketine yapmış olmanız gerekir. Sigorta şirketi tarafından zararın tazmin edilmesi reddedilmiş ise dava açma hakkı kazanırsınız. Çoğu zaman okumadan imzalanan sigorta poliçeleri taleplerinizi karşılamıyor olabilir. Bu aşamada da bir sigorta avukatından yardım almanız son derece faydalı olacaktır.

Sigorta Şirketine Dava Açma Süresi

Dava açma süresi sigorta türüne ve menfaati zarara uğratan tehlikeye göre değişiklik göstermektedir. Sigorta kapsamında gerçekleşen durum ceza hukuku bakımından suç unsuru içermiyorsa dava açma süresi 2 yıldır. Fakat herhangi bir suç unsuru var ise bu süre suç kapsamında yeniden değerlendirilir. Ölümlü veya yaralanmalı bir durum söz konusu ise bu süre 15 yıla kadar uzayabilir. Bu tip durumlarda zaman aşımı 15 yıl ile sınırlıdır.

Bursa sigorta avukatı

Bursa'da Sigorta Avukatı

Sigorta hukuku diğer hukuk dalları gibi başlı başına uzmanlık gerektiren bir hukuk dalıdır. Sigorta hukuku kapsamındaki yasalara ve mevzuata tam olarak hakim olan avukat sigorta avukatı olarak adlandırılabilir. Bir sigorta avukatının geçmiş davalarından gelen tecrübesi, sigorta kurumu ile yaşanan anlaşmazlıklardan doğan davaların daha kolay çözüme ulaşmasını sağlayabilir. Bursa'da sigorta avukatı olarak faaliyet gösteren Uluç Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, sigorta hukukunda uzman avukat kadrosu ile sizlere çözüm sunmayı bekliyor. Sigorta davaları ile ilgili sorularınızı, Bursa'da sigorta avukatı'na sormak için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz. Birebir görüşmek isterseniz aşağıdaki haritayı kullanarak ofisimizi ziyaret edebilir veya irtibat numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Bursa Sigorta Avukatı’na Sorularınızı Bekliyoruz


* İletişim kurmak amacıyla istediğimiz iletişim bilgileriniz kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Ayrıca Avukatlık Kanunu ve TBB Meslek Kuralları gereği sorularınız gizli kalacaktır.

Bursa Sigorta Avukatı için ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.