Günümüzde hayatımızın bir parçası haline gelen internet, sağladığı fayda ve kolaylıkların yanı sıra birçok tehlikeyi de beraberinde getirmektedir. İster istemez günlük yaşantımızda bir şekilde web ortamına dahil oluyor ve bununla beraber internet üzerinden gerçekleşen suçlara konu olabiliyoruz. Gerek bir bankacılık işlemi sırasında, gerekse bir sosyal medya sitesinde gezinirken veya e-ticaret sitelerinden alışveriş yaparken herhangi siber suça dahil olabiliyoruz. Bu durumlar genellikle inisiyatifimiz dışında gelişiyor olsa da bizi suçlu veya mağdur olmaktan kurtarmıyor maalesef.

Her zaman, her yerde olduğu gibi, internet ortamında da kötü niyetli kişiler olabiliyor. Artık web ortamına bir şekilde dahil olan herkes bu kişiler hedefi haline gelmektedir. Bu kişiler kredi kartı bilgilerinizi çalıp, yasadışı işlemler gerçekleştirebilir. Adınıza sosyal medya hesabı açıp, siz gibi görünerek sizi bir suça dahil edebilir. İnternette gezinirken sizi uygunsuz içeriğe sahip bir web sitesine yönlendirip, bilginiz dışında o siteyi ziyaret etmiş sayılabilirsiniz. Bunun gibi birçok örnek ile siber suçları tanımlamak mümkün.

Siber Suç Nedir?

Bilişim hukukunun bir alanı olarak ele alınan siber suçlar, genel tabiri ile bilişim yolu ile işlenen suçlar anlamına gelmektedir. Bilgisayar, telefon veya internet yoluyla işlenen suçlar siber suçlar kapsamındadır ve Türk Ceza Kanunu'nda "Bilişim Alanında Suçlar" başlığı altında incelenmiştir.

Türk Ceza Kanunu'nda Siber Suçlar Nasıl İncelenir?

Siber suçlar, TCK'da, 2 farklı kısım altında (2. ve 3. Kısım) 6 farklı bölümde incelenmiştir.

 • Üçüncü Kısım (Topluma Karşı İşlenen Suçlar) / Onuncu Bölüm (Bilişim Alanında Suçlar)
 1. Bilişim Sistemine Girme (Madde 243)
 2. Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme (Madde 244)
 3. Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması (Madde 245)
 4. Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması (Madde 256)
 • İkinci Kısım (Kişilere Karşı Suçlar) / Yedinci Bölüm (Hürriyete Karşı Suçlar)
 1. Haberleşmenin engellenmesi (Madde 124)
 • İkinci Kısım (Kişilere Karşı Suçlar) / Sekizinci Bölüm (Şerefe Karşı Suçlar)
 1. Hakaret (Madde 125)
 • İkinci Kısım (Kişilere Karşı Suçlar) / Dokuzuncu Bölüm (Özel Hayata ve Hayatın Gizli alanına Karşı Suçlar)
 1. Haberleşmenin gizliliğini ihlal (Madde 132)
 2. Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması (Madde 133)
 3. Kişisel verilerin kaydedilmesi (Madde 135)
 4. Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme (Madde 136-Madde 138)
 • İkinci Kısım (Kişilere Karşı Suçlar) / Onuncu Bölüm (Mal Varlığına Karşı Suçlar)
 1. Nitelikli hırsızlık (Madde 142)
 2. Nitelikli dolandırıcılık (Madde 158)
 • Üçüncü Kısım (Topluma Karşı İşlenen Suçlar) / Yedinci Bölüm (Genel Ahlaka Karşı Suçlar)
 1. Müstehcenlik (Madde 226)

Siber Suçların Cezai Yaptırımı Nedir?

Bilişim hukuku kapsamında TCK'da incelenmiş olan siber suçlar için farklı cezalar belirtilmiş olsa da suçun niteliğine göre bazı ağırlaştırıcı sebepler eklenmiştir. Siber suçlar için öngörülen cezalar 1 ila 8 yıl arası hapis cezası olarak belirlenmiştir. Fakat suçun niteliği ve doğurduğu sonuçlar bakımından farklılık göstermektedir. Bu duruma örnek olarak TCK 244. Madde'yi örnek gösterebiliriz.

TCK 244. Madde

1. Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

2. Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

3. Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

4. Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Yukarıda belirtilen 244. Madde' ye örnek bir durum ise şöyledir; bir sisteme sızan ve daha sonra sistem verilerini bozmadan sadece birkaç değişiklik yapan bir kişi 2. fıkraya göre altı aydan 3 yıla kadar hapis cezası alacak iken, sistemi tamamen devre dışı bırakıp, geri dönüşü olmayacak şekilde bozan kişi, TCK 244. ceza maddesinin, 1. fıkrasına göre 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Bu tip durumlarda sonucu belirleyecek nihai karar hakim tarafından alınacak olsa da, alanında uzman bir bilişim suçları avukatı, davanın en az ceza ile sonuçlanmasını sağlayabilir.

Siber suçlar avukatı

Siber Suçlar Avukatı'nın Önemi

Dolaylı veya doğrudan, istem dışı veya bilhassa işlenen siber suç neticesinde açılan bilişim davalarında,  delillerin toplanması, mahkemeye sunulması, delillerin sağlıklı bir şekilde yorumlanması ve soruşturmanın selameti açısından, alanında uzman bir siber suçlar avukatı ile çalışmanın, hem mağdur hem de şüpheli açısından önemi küçümsenmeyecek kadar fazladır. Davanın sonucuna doğrudan etki etmesi muhtemel faktörlerden en önemlisi siber suç davasını yürüten siber suçlar avukatı'dır. Çünkü siber suçlar avukatı, sadece davanın hukuki kapsamı ile sınırlı kalmayıp, davanın derinlemesine incelenmesi açısından, siber suça konu olan bilişim unsuru hakkında teknik bilgiye de sahiptir. Teknik bilgi açısından yeterli donanıma sahip bir siber suçlar avukatı, suçun işlenme şekline tam olarak hakim olacak ve delil toplanması aşamasında daha derinlemesine bir araştırma yapma imkanı bulacaktır.

Bursa Siber Suçlar Avukatı’na Sorularınızı Bekliyoruz.


* İletişim kurmak amacıyla istediğimiz iletişim bilgileriniz kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Ayrıca Avukatlık Kanunu ve TBB Meslek Kuralları gereği sorularınız gizli kalacaktır.

Bursa Siber Suçlar Avukatı için ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.