Kentsel Dönüşüm Avukatı

Kentsel dönüşüm denince insanların aklına ilk gelen, kullanım süresini doldurmuş yapıların bir inşaat firmasına veya müteahhide verilmesi ile yapının yenilenmesidir. Genel olarak bu şekilde olsa da bu süreç birçok hukuki kavramı da kapsamaktadır. Kentsel dönüşüm süreci, bazı kanunlar (6306 sayılı kanun) ile düzenlenmiştir. Bu düzenleyici kanunlar hakkında uzmanlık seviyesinde bilgi sahibi olan avukatlara kentsel dönüşüm avukatı denir.

Kentsel dönüşüm sürecini düzenlemek için 6306 sayılı kanun esas alınmaktadır. Bu kanunun temel amacı 1. maddesinde de belirtildiği gibi "afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme" yapılmasına dair usul ve esasların bildirilmesidir.

6306 sayılı kanun, 31.05.2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanması ile birlikte bu tarihte yürürlüğe girmiştir. Henüz yeni diyebileceğimiz bu kanun ile beraber, kentsel dönüşüm süreci farklı bir boyut kazanmıştır. Kentsel dönüşüm sürecini 6306 sayılı kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek için alanında uzman bir kentsel dönüşüm avukatından destek almak son derece faydalı olacaktır.

Kentsel Dönüşüm Sürecinde Kentsel Dönüşüm Avukatının Rolü

Kentsel dönüşüm süreci, bazı kurallar çerçevesinde adım adım ilerleyen, belli düzenlemelere uygun olarak hareket edilmesi gereken bir süreçtir. Belli başlı prosedürlerin titizlikle yürütülmesi kentsel dönüşüm sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi adına çok önemlidir. Bu aşamada gözden kaçan en küçük bir detay dahi sürecin tıkanmasına yahut tamamen durmasına neden olabilir. Peki bu aşamalar nelerdir ve kentsel dönüşüm avukatının bu süreçte ne gibi faydaları olabilir?

Kentsel dönüşüm süreci, kentsel dönüşüm kararının alınması ile başlar. Şayet kentsel dönüşüme söz konusu olan taşınmazın birden fazla paydaşı var ise sahip oldukları hisse oranında en az üçte iki çoğunluğun sağlanması gerekmektedir. Daha sonra binanın risk tespiti yapılmalı ve risk tespitini gösteren raporun onaylanması gerekmektedir. İlgili makamlarca onaylanarak kesinleşen raporun tapuya ibraz edilmesi ile kentsel dönüşüm sürecinin ilk adımı tamamlanır. Bu aşamalar yapının kentsel dönüşüme uygunluğunun onaylanmasını ve tapunun bu işlemlerden haberdar olmasını sağlamaktadır.

Kentsel dönüşüm sürecinin ikinci adımı, inşaat firmasıyla sözleşme imzalanmasının akabinde başlar. Bu sözleşmede avantajlı konumda olmak için uzman bir kentsel dönüşüm avukatının yardımı çok önemlidir. Kentsel dönüşümden sağlanacak hakların korunması ve sürecin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için bu aşamada kentsel dönüşüm avukatından yardım almak son derece faydalı olacaktır.

Sözleşmenin imzalanmasından sonra inşaat safhasının başlayabilmesi için binanın tahliye edilmesi gerekmektedir. Kentsel dönüşüm sürecinde bu aşamada sıklıkla sorunlar yaşanmaktadır. Binayı tahliye etmeyi reddeden kiracı veya mal sahipleri süreci zora sokabilecek davranışlar sergileyebilirler. Bu sebeple meydana gelen anlaşmazlıkların çözümü için hukuki yaptırımlara başvurmak gerekebilir. Bu anlaşmazlıkların çözümü için gerekli hukuki adımları atmanız esnasında kentsel dönüşüm avukatı size yardımcı olabilir.

İnşaatın tamamlanmasından sonra, inşaatın sözleşmeye uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığının denetlenmesi gerekmektedir. Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin, tarafları, hem yasalara hem de birbirlerine karşı bağlayıcı hükümleri olacaktır. Bu bağlayıcı hükümlerin herhangi bir taraf açısından yerine getirilmemesi durumunda bazı anlaşmazlıkların ortaya çıkması muhtemeldir. Akabinde cereyan edebilecek dava sürecinde, kentsel dönüşüm avukatı etkin bir rol üstlenecektir.

Kenstel dönüşüm avukatı

Hangi durumlarda kentsel dönüşüm avukatına ihtiyaç duyulur?

  • Kentsel dönüşüm sürecinde hukuki destek ve danışmanlık hizmeti almak için,
  • Kentsel dönüşüm başlamadan önce taraflar arasında sözleşme imzalanması aşamasında avantaj sağlamak için,
  • İmzalanan sözleşmelerin kanunen uygunluğunun kontrolü için,
  • Bina tahliyesi sırasında yaşanması muhtemel ihtilafların çözümü adına hukuki adımların atılması için,
  • İnşaatın tamamlanmasından sonra sözleşmeye sadık kalınmaması durumunda yaşanan ihtilafların çözümü adına hukuki adımların atılması için,
  • Sözleşme ihlalinde hukuki yaptırımların devreye sokulabilmesi için kentsel dönüşüm avukatına ihtiyaç duyulmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Avukatı’na Sorularınızı Bekliyoruz


* İletişim kurmak amacıyla istediğimiz iletişim bilgileriniz kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Ayrıca Avukatlık Kanunu ve TBB Meslek Kuralları gereği sorularınız gizli kalacaktır.

Kentsel Dönüşüm Avukatı için ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.