Hiçbir işveren beraber çalışmak istemediği işçiyi yanında çalıştırmak zorunda değildir. Fakat yolların ayrılması aşamasında, işveren iş akdini sonlandırırken bazı yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Böyle bir durumda her ne kadar işverene bir özgürlük tanınmış olsa da işçi hakları kanunlar tarafından korunmaktadır. İşveren ve işçi hakları İş Hukuku kapsamındaki kanun düzenlemeleri ile koruma altına alınmıştır.

İşe İade Davası Nedir?

İş Hukuku kapsamında incelenen bir konu olan işe iade davaları, işçi ile işveren arasındaki herhangi bir sorundan dolayı, işçinin, işveren tarafından iş akdinin feshedilmesi sonucunda işçi tarafından işe iadesini talep etmek için açılan davalardır. Genellikle haksız veya kanuna aykırı şekilde iş akdinin sonlandırılması durumunda açılır. Eğer işçi, iş yerindeki yükümlülüklerini yerine getirdiğine inanıyorsa ve işveren de işçi ile aynı fikirde olmayıp iş akdini sonlandırmış ise, işçinin çalışmaya devam etmek için işe iadesini talep etmesi gayet normaldir.

İşe İade Davası Açabilmek için Hangi Şartlar Gerekir?

İşe iade davasının açılabilmesi için kanunda belirtilen bazı şartların sağlanması gerekir. Davanın açılma süresi, kimlerin işe iade davası açabileceği veya açamayacağı 4857 Sayılı İş Kanunu'nda belirtilmektedir.

İşe İade Davası Kimler Tarafından Açılabilir?

Bir işçinin işe iade davası açabilmesi için çıkarıldığı iş yerinde en az 6 ay boyunca görev yapması gerekmektedir. 6 aydan daha az süre ile çalışan işçiler işe iade davası açamazlar. İşe iade davalarında iş sözleşmesinin de ayrıca bir önemi vardır. İş sözleşmesinin belirsiz süreli yani süresiz olması gerekmektedir. Son olarak da iş akdinin işveren tarafından sonlandırılmış olması gerekir.

Her İş Yerine İşe İade Davası Açılabilir mi?

Hayır. Her iş yerine işe iade davası açılması mümkün değildir. İş yerinin 30 veya daha fazla işçi çalıştıran bir iş yeri olması gerekir. Eğer işletme, birden fazla iş koluna sahip ise diğer iş kolları ile beraber çalıştırılan işçi sayının toplamı esas alınır. Toplam işçi sayısı belirlenirken işletmede çalışan diğer işçilerin iş sözleşmelerinin herhangi bir önemi yoktur. Tam süreli, belirsiz süreli veya mevsimlik işçi sözleşmesine tabi olan tüm çalışan sayısı dikkate alınır.

İşe İade Davasının Süresi Ne Kadardır?

İş akdinin sonlandırılmasından sonra 30 gün içerisinde işe iade davasının açılması gerekir. 30 günü aşan durumlarda işçinin işe iade davası açmak hakkı kaybolur.

İşe İade Davası Avukatı

 

Bursa'da İşe İade Avukatı

İşe iade davaları ile ilgili olarak merak edilen en temel soruları cevapladık. Fakat işe iade davaları, çok daha fazla detay ve işleyişi içerisinde barındırmaktadır. Bu detaylardan bazıları dava sonucuna etki edebilecek nitelikte olabilir ve gözden kaçırmamak gerekir. Bu sebeple işçi hakları ve iş hukuku alanında uzman bir işe iade davası avukatı ile birlikte yola çıkmakta fayda vardır. Elbette kanunen böyle bir zorunluluk yok fakat işe iade avukatı ile çalışmak şüphesiz size avantaj sağlar. Bu avantajlar ise dava süresinin kısalması, kanun tarafından tanınan hakların tam olarak elde edilmesi, dava sonucuna etki edecek delil veya belgelerin sağlıklı bir şekilde incelenmesi olabilir.

Son olarak belirtmekte fayda gördüğümüz başka bir konu ise işe iade davalarının hangi mahkemeler aracılığı ile açılabilmesidir. İşe iade davalarında öncelik İş Mahkemeleridir. Örneğin Bursa'da açılacak bir işe iade davası, Bursa İş Mahkemelerinde açılabilir. Fakat İş Mahkemelerinin olmadığı küçük yerleşim alanlarında yetkili mahkeme, Asliye Hukuk Mahkemesidir.

İşe İade Davası Avukatımıza Sorularınızı Bekliyoruz.


* İletişim kurmak amacıyla istediğimiz iletişim bilgileriniz kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Ayrıca Avukatlık Kanunu ve TBB Meslek Kuralları gereği sorularınız gizli kalacaktır.

Bursa ofisimizi aşağıdaki haritada bulabilirsiniz.