Bursa'da İcra Avukatı

İcra, halk arasında bir sebepten dolayı doğan borcun tahsil edilmesi olarak bilinir fakat bu tabir kısmen doğrudur. İcra, hukuki anlamda borçlunun alacaklıya ödemekle sorumlu olduğu borcunu ödemesi veya yapmakla sorumlu olduğu şeyi adli makamlar aracılığı ile yerine getirmesidir.

İcra ve İflas hukuku çok geniş kapsamlı bir alan olması ile beraber, kendine özgü bir işleyişi vardır. Bu sebeple fazlasıyla uzmanlık ve deneyim gerektiren bir hukuk alanıdır. İcra ve iflas hukukuna konu olan bir davanın uzman bir icra avukatı olmaksızın yürütülmesi kolay olmayacaktır.

İcra ve İflas Hukuku Nedir?

Borçlarını vaadesine müteakip ödemeyen borçluların veya yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyen yükümlülerin, alacaklılarına karşı olan sorumluluklarını düzenleyen ve alacaklıların alacaklarını almalarını sağlamak adına yol gösteren hukuk dalına icra ve iflas hukuku denir. İcra ve İflas Hukuku, cüzi ve kulli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Cüzi icra, icra hukuku alanına girer ve borçlunun mal varlığının sadece borcu kadar olan kısmını konu edinmiştir. Külli icra ise, iflas hukuku alanında incelenir ve borçlunun tüm mal varlığını konu edinmiştir.

Cebri İcra Nedir?

Alacakların tahsili adına zor kullanmak yetkisi sadece devlete tanınmış bir haktır ve bu yolla gerçekleşen icra türüne cebri icra denir. Devletin cebri icra kurumlarınca borçlunun mal varlığına el konulur ve alacaklıya borçları bu vesile ile ödenir. Cebri icra kurumları ise icra daireleri olarak bilinir. İcra davaları icra mahkemelerince yürütülür ve icra dairesinin toplamış olduğu veriler icra mahkemeleri tarafından incelenir ve denetlenir.

İcra Avukatı Kimdir?

İcra ve iflas hukuku alanında uzmanlaşmış ve deneyim sahibi avukatlar icra avukatı olarak tabir edilir. İcra ve iflas hukuku alanına konu olan ihtilaflarda gereken hukuki adımların atılması, dava açılması ve yürütülmesi, gerçek veya tüzel kişiler adına icra avukatı tarafından yapılır. İcra avukatı diye tabir edilen bir avukat olmamakla birlikte sadece uzmanlık alanının icra ve iflas hukuku olmasından kaynaklı olarak icra avukatı olarak tabir edilir.

Bursa icra avukatı

İcra Davalarında İcra Avukatının Önemi

İcra takibi ve icra süreci oldukça zahmetli ve uzmanlık gerektiren bir süreçtir. Sıkı bir takip ve deneyim sahibi olmak gerekir. İcra takibi ile ilgili ilk yapılması gereken icra dairesine takip talebinde bulunulmasıdır fakat bu icra sürecinin ilk adımıdır. Daha sonraki adımlar için yeterli düzeyde hukuki bilgiye sahip olunması ve icra takibi sürecine aşina olmak gerekir. Bir icra avukatı, icra takibi için gerekli bilgi ve deneyime sahip olduğu için bu sürecin daha hızlı ilerlemesi adına çok önemlidir. Sürece dahil olacak bir icra avukatı, dava sonucunun olumlu olması adına atılabilecek en önemli adımdır. Sadece icra talebinde bulunan kişiler için değil, adına açılan bir icra davası olan kişilerin de bir icra avukatı ile çalışması, haklarının etkin bir şekilde savunulmasını sağlar. Çünkü hukuk, uzmanlık gerektiren bir bilimdir ve birçok teknik detayı da içinde barındırır. Her işte olduğu gibi uzmanı tarafından yürütülmesi olumlu sonuç almak adına çok önemlidir.

Uzman ve Deneyim Sahibi Olduğumuz İcra ve İflas Hukuku'na İlişkin Takip ve Davalar

  • İlamlı İcra Takibi Davaları
  • İlamsız İcra Takibi Davaları
  • Kambiyo Senetleri için İcra Takibi Davaları
  • Kira Alacağı için İcra Takibi Davaları
  • Rehnin ve İpoteğin Nakide Çevrilmesi için İcra Takibi Davaları
  • Borca veya İcra Takibine İtiraz için Açılan Davalar
  • Borca veya İcra Takibine İtirazın İptali için Açılan Davalar

Bursa'da İcra Avukatı Denildiği Zaman...

Uluç Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak Bursa ili dahilinde, uzman avukat kadromuz ile sayısız icra takibinde ve İcra ve İflas Hukuku'na ilişkin birçok davada etkin bir rol üstlendik. Bu deneyim Bursa'da, Uluç Hukuk ve Danışmanlık olarak hatırı sayılır bir hukuk bürosu olmamızı sağladı. "Bursa'da icra avukatı" denildiği zaman ilk akla gelen hukuk bürosu olmaktan dolayı son derece gururluyuz. Gün geçtikçe artan deneyim ve bilgi birikimimiz sayesinde, başarı zincirimize yeni halkalar eklemeye devam ediyoruz.

Bursa İcra Avukatı’na Sorularınızı Bekliyoruz


* İletişim kurmak amacıyla istediğimiz iletişim bilgileriniz kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Ayrıca Avukatlık Kanunu ve TBB Meslek Kuralları gereği sorularınız gizli kalacaktır.

Bursa İcra Avukatı için ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.