Aile Hukuku Nedir?

Toplum içerisinde yaşayan bireylerin, diğer toplum üyeleriyle ve toplumun geneliyle olan ilişkilerini düzenleyen kurallar bütününe hukuk denir. Toplumu oluşturan en küçük birim ise aile'dir. Bir anne ve babayı temel alarak kurulan aile kurumu, sadece evliliğin gerçekleşmesi ile tamamlanmaz. Aileye mensup kişilerin birbirlerine olan sorumlukları, gerçek aile kavramını ortaya çıkartmaktadır. Aile bireylerinin birbirlerine sadece ahlaki açıdan sorumlulukları yoktur, birbirlerine karşı bazı hukuki sorumlulukları da mevcuttur. Aileye mensup olan kişilerin birbirlerine karşı olan hukuki sorumluluklarını ve ilişkilerini düzenleyen kurallar bütününe aile hukuku denir. Aile hukuku alanında çalışmalar yapan ve bu konuda uzmanlaşmış avukata ise aile avukatı denir.

1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı medeni kanun, aile hukukuna dair temel düzenlemeleri de beraberinde getirmiştir. 4721 sayılı medeni kanun ile aile hukuku 3 ana başlıkta incelenmiştir. Bunlar evlilik hukuku, hısımlık hukuku ve vesayet hukuku'dur.

Evlilik Hukuku Nedir?

Evlilik hukuku, evlenme ile başlayan süreci, boşanmaya kadar olan ilişkileri ve boşanmaya dair ortaya çıkan hakları konu alan alt başlıktır. Evlenme ve boşanma arasındaki süreçte "evliliğin genel hükümleri" incelenir. Boşanma sonrasında ise eşler arasındaki mal paylaşımı'na ilişkin temel düzenlemeler yer almaktadır. bu konulardaki temel hukuki düzenlemeler aile hukuku' nun alt başlığı olan evlilik hukuku çerçevesinde ele alınmıştır.

Hısımlık Hukuku Nedir?

Hısımlık hukuku kapsamında bireylerin birbirleri ile olan hısımlık bağı incelenmiştir. Bu hısımlık bağının doğurabileceği kanuni sorumluluklar ve buna bağlı olan aile ilişkileri ele alınmıştır. Hısımlık hukuku'nun alt konuları soybağının kurulması ve aile ilişkilerinin geniş kapsamlı olarak incelenmesidir. Bu alt başlıkları düzenleyen aile hukuku kanunlarının tamamına hısımlık hukuku adı verilir.

Vesayet Hukuku Nedir?

Vesayet hukuku'nun alt başlıkları altında incelenen hukuki durumlar şunlardır; reşit durumda bulunan fakat yardıma veya gözetilmeye muhtaç olan bireylerin ve velayet altında bulunmayan küçük bireylerin korunmasıdır. Vesayet hukuku kapsamında bu kişilerin korunması veya gözetilmesi amaçlanmıştır. Aile ilişkilerinden doğan sorumluluklar veya görevler vesayet hukuku'na konu olan kanunlar tarafından korunmuştur.

Yukarıdaki hak ve ilkelere aykırı durumların oluşması halinde ortaya çıkan anlaşmazlıklar akabinde açılan davalar, Aile Mahkemeleri tarafından görülür. Bu dava sürecinde yardımcı olmak için ve hakların etkin bir şekilde savunulması için taraflar bir aile avukatına başvurabilirler.

Aile Avukatı Kimdir?

Aile avukatı, aile hukuku alanında uzmanlaşmış avukattır ve bazen aile hukuku avukatı bazen de aile avukatı olarak tanımlanır. Hukukun her alanında olduğu gibi aile hukuku alanında da belli ölçüde uzmanlaşmış olmak gerekmektedir.

Aile Avukatının Görevleri

Bir aile avukatı sadece aile hukuku kapsamında açılan bir davada görev almaz, ayrıca aile hukukuna ilişkin konularda danışmanlık görevi üstlenebilir. Yani aile içi çıkabilecek hukuki anlaşmazlıkların engellenmesinde de önleyici bir görev üstlenebilir. İş bu anlaşmazlıkların davaya dönüşmesi durumunda ise hukuki süreçte taraflara yardımcı olmak ve süreç hakkında bilgiler sunmak aile avukatının görevleri arasında yer alır. Dava dosyalarının hazırlanması, delillerin toplanması, dava ile ilgili dilekçelerin hazırlanması ve bu verilerin uygun bir şekilde mahkemeye sunulması aile avukatının başlıca vazifeleridir. Bunun yani sıra bir aile avukatının etik olarak üstlenmiş olduğu bazı vazifeler vardır. Bunlar; müvekkile karşı şeffaf olmak, açık ve anlaşılır bir dil ile iletişim kurmak, dava süreçleri ile ilgili bilgilendirmeler yapmak, yasalar çerçevesinde müvekkilinin haklarını en iyi şekilde savunmak ve bu etik vazifeleri kabullenmiş ve uyguluyor olmak. Bu vasıflara sahip bir aile avukatı, çevresince ve müvekkileri tarafından en iyi aile avukatı olarak tanımlanabilir.

Bursa aile avukatı

Bursa'da Aile Avukatı

Uluç Hukuk ve Danışmanlık olarak uzman faaliyet alanlarımız arasında yer alan aile hukuku alanında, Bursa'da aile avukatı vasfı ile hizmet vermekteyiz. 2.34 milyon nüfuslu Bursa'da sayısız davayı Uluç Hukuk ve Danışmanlık bünyesinde başarılı bir şekilde sonlandırdık. Halihazırda devam eden davalarımız için ise elimizden gelen tüm çabayı sarfediyor ve yakın zamanda başarılı bir şekilde nihayete erdirmek için tüm imkanlarımızı ve uzmanlığımızı kullanıyoruz.  Şayet sizin de Bursa'da aile avukatı ihtiyacınız olursa aşağıdaki haritadan faydalanarak ofisimizi ziyaret edebilir veya telefonla bilgi alabilirsiniz.

Bursa Aile Avukatı’na Sorularınızı Bekliyoruz


* İletişim kurmak amacıyla istediğimiz iletişim bilgileriniz kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Ayrıca Avukatlık Kanunu ve TBB Meslek Kuralları gereği sorularınız gizli kalacaktır.

Bursa’da Aile Avukatı için ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.