Boşanma Avukatı Kimdir?

Boşanma avukatı, aile hukuku kapsamına giren boşanma davaları alanında uzmanlaşmış avukattır. Boşanma davaları, aile hukuku kapsamında ele alınır, fakat boşanma süreçleri hakkında fazlaca bilgiye sahip olan avukatlar, boşanma avukatı olarak nitelendirilir.

Boşanma Avukatına Neden İhtiyaç Duyulur?

Boşanma davaları hukuki zemine bağlı olarak birçok prosedüre ihtiyaç duyar. Bunun dışında dava süreçlerinin etkili bir şekilde yönetilmesi de dava sonucuna önemli ölçüde etki edebileceği için uzman bir avukat tarafından yönetilmesi ve takip edilmesi gerekir. Boşanma avukatı, boşanma sürecinde müvekkilin ihtiyaç duyduğu hukuki desteği sağlar. Dava sonucunda elde edilebilecek olan hukuki hakların kazanımı için bir boşanma avukatının boşanma davasına müdahil olması çok önemlidir.

İyi Bir Boşanma Avukatı Nasıl Olmalıdır?

İyi bir boşanma avukatının en önemli özelliği müvekkili ile bağ kurabiliyor olmasıdır. Boşanma avukatının boşanma davasına tam olarak müdahil olabilmesi için müvekkil ile avukat arasında bu bağın kurulması çok önemlidir. Bu bağ, etkili bir iletişim sağlar. Etkili bir iletişim demek, dava sonucunu etkileyecek unsurların masaya konulması hususunda elzemdir. Müvekkili ile sağlıklı bir bağ kuramayan avukat, bilgi toplama ve sunma konusunda yetersiz kalacaktır.

İyi bir boşanma avukatı, bilgi toplama ve bu bilgilerin sunulması aşamasında yeterli olmalıdır. Bilginin sadece elde edilmesi, iyi bir sunumla birleşmediği sürece fayda sağlamayacaktır.

Deneyim ve hukuki bilgi konusunda yeterlilik, iyi bir boşanma avukatının özellikleri arasında yer alır. Dava sürecindeki taleplerin veya savunmanın hukuki bir temele dayandırılması için hukuk bilgi son derece önemlidir.

İyi bir boşanma avukatı şeffaf olmalıdır. Dava süreçleri hakkında müvekkilini yeterli derecede bilgilendirmelidir. Dava ile ilgili konularda müvekkilin hızlıca ve net bir şekilde bilgiye sahip olması, hem zamanın korunması hem de gerektiği yerde davaya müdahale edilebilmesi açısından çok önemlidir. İyi bir boşanma avukatının en önemli özelliği ise, bu özelliklere sahip olmasının yanında, uyguluyor olmasıdır. Bu özelliklere sahip ve uyguluyor olması, onu, iyi bir boşanma avukatından fazlası, yani, "en iyi boşanma avukatı" yapar.

Boşanma Avukatı

Boşanma Davası Nedir?

Boşanma davası, taraflardan en az birinin, boşanmayı veya boşanma ile beraber boşanma sonucundaki haklarını talep ettiği davadır. Boşanma davası, tek taraflı olarak veya karşılıklı olarak açılabilmektedir.

Boşanma Davası Çeşitleri Nelerdir?

Boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olarak ikiye ayrılır. Çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davalarına göre daha uzun sürebilmektedir. Anlaşmalı boşanma davaları nispeten daha hızlı sonuca ulaşan boşanma davalarıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı boşanma davası, boşanan tarafların boşanma sonuçları hususunda tam bir mutabakat sağlamasıdır. Dava sonucunda ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların giderilmesi ile anlaşmalı boşanma gerçekleşir. Anlaşmalı boşanma davası olarak başlayan bir dava, daha sonra ortaya çıkacak anlaşmazlıklar neticesinde çekişmeli boşanma davasına dönüşebilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Çekişmeli boşanma davası, tarafların dava sonucu olarak hak paylaşımı veya yükümlülükler konusunda (nafaka, tazminat, mal paylaşımı v.b.) anlaşmazlık yaşamasıdır. Dava devam ederken anlaşmazlıkların giderilmesi ile çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davasına dönüşebilir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davaları ile ilgili yetkili mahkeme Aile Mahkeme'sidir. Taraflardan en az birinin boşanma gerekçelerini belirterek dilekçe vermesi ile dava süreci başlar. Bu süreçte mahkeme boşanma sebepleri konusunda deliller talep edebilir. Gerekli görmesi durumunda psikolog veya sosyal danışman tayin edebilir. Boşanma davasının hızlı ve etkili bir sonuca ulaşması için alanında uzman bir boşanma avukatının sürece dahil olması çok önemlidir.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davalarının süresi, davanın açıldığı yere, davanın çeşidine ve davanın açılmasının gerekçelerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ayrıca davaya konu olan gerekçelerin karmaşıklığı dava süresini uzatabilir. Dava süresine etki eden bir diğer önemli unsur ise, dava sürecine deneyimli ve uzman bir boşanma avukatının müdahil olup olmadığıdır. İyi bir boşanma avukatı, sürecin etkili bir şekilde yönetilmesini ve usule uygun hareket edilmesini sağlayarak dava süresini kısaltabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

En kısa sürede nasıl boşanırım?

- Nispeten en kısa süren boşanma davaları anlaşmalı boşanma davalarıdır. Tarafların anlaşması durumunda mahkeme en kısa sürede tamamlanır.

Boşanma davasında mahkemeye gitmek zorundamıyım?

- Davanız anlaşmalı boşanma davası değil ise şiddetli geçimsizlik veya başka sebeplerle açılan davalarda mahkemeye gitme zorunluluğu yoktur. Avukatınız aracılığı ile de boşanma davası gerçekleşebilir.

Boşanma davasını kim açabilir?

- Usülen davayı kusursuz olan tarafın açması gerekir. Aksi takdirde dava reddedilebilir.

Mal paylaşımı nasıl yapılır?

- Evlilik devam ederken edinilen mallar, edinilmiş mal rejimine tabi olur. Edinilen mallara sağlanan katkı göz önünde bulundurularak mal paylaşımı yapılır. Edinilen mal rejiminde 1 Ocak 2002 tarihi baz alınır. Fakat miras yolu ile edinilen mallar buna dahil değildir. Bölünemez mallarda ise mal sahipliği kimde ise onda kalmaya devam eder fakat mala tarafların sağladıkları katkı yüzdesi göz önünde bulundurularak diğer tarafa tazminat ödenir.

 Boşanma davası hangi mahkemede açılır?

- Eşlerden herhangi birinin ikamet ettiği ilde bulunan Aile Mahkemesinde açılır. Şayet Aile Mahkemesi yoksa, Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.

Boşanma davası ne kadar sürer?

- Tarih değişkendir, ama genellikle anlaşmalı boşanma davaları tek celsede, çekişmeli boşanma davaları ile ortalama 5-6 celsede sona ermektedir. Mahkemenin iş yoğunluğu en önemli etkendir.

 Boşanma avukatı tutmak zorunda mıyım?

- Boşanma davaları dahil hiçbir davada avukat tutma zorunluluğu yoktur fakat sürecin daha hızlı ilerlemesi ve hukuki hakların en verimli şekilde savunulması için boşanma avukatının davaya müdahil olması her zaman faydalıdır.

 

Boşanma Avukatımıza Sorularınızı Bekliyoruz.


* İletişim kurmak amacıyla istediğimiz iletişim bilgileriniz kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Ayrıca Avukatlık Kanunu ve TBB Meslek Kuralları gereği sorularınız gizli kalacaktır.

Bursa ofisimizi aşağıdaki haritada bulabilirsiniz.