Riskli Yapılarda Kentsel Dönüşüm | Riskli Yapı Tespiti

Riskli Yapı Nedir?

Riskli yapı, 6306 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinde benzer şekilde tanımlanmıştır. Buna göre “Riskli yapı: Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı,” ifade eder.

Devamını Oku

icra takibine itiraz nasıl yapılır

İcra Takibine İtiraz (İlamsız Takiplerde)

Tebliğ edilen ödeme emri, örnek no.7 ödeme emri ise, tebliğ kağıdı borçluya ulaştığından itibaren, eğer alacaklı tarafın göndermiş olduğu bu tebligatının haksız olduğu düşünülüyorsa 7 gün içerisinde borca, ferilerine ve işlemiş faize itiraz edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ödeme emri kesinleşecek ve alacaklı taraf borçluya karşı taşınır taşınmaz malların haczi ve fiili haciz ve muhafaza gibi işlemleri yapmaya başlayabilecektir.

Devamını Oku

anlaşmalı boşanma protokolü örneği

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDA

ANLAŞMA PROTOKOLÜ

VELAYET:

Müşterek çocuk …’ nın velayeti annesinde kalacaktır. Babası ile çocuk arasında cumartesi günleri saat 10.00-18.00 arasında kişisel münasebet tesis edilecektir. Baba … çocuk için aylık … Türk Lirası iştirak nafakası ödeyecektir. İleride nafakanın arttırılıp eksiltilmesi konusunda taraflar anlaşamazlar ise mahkemenin takdirine bırakılacaktır.

Devamını Oku

anlaşmalı boşanma şartları

Anlaşmalı Boşanma Şartları

1. Genel Olarak

Anlaşmalı boşanma, eşlerin ortak bir karar doğrultusunda evlilik birliğini sonlandırması anlamına gelmektedir. Bu süreçte çiftlerin velayet, mal rejimi, nafaka, maddi-manevi tazminat ve mahkeme masrafları gibi tüm konularda uzlaşması gerekmektedir. Uzlaşılamayan bir konu olması durumunda anlaşmalı boşanma yoluna gidilemez.

Devamını Oku

anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

 

… NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE

DAVACI                               : Ad-Soyad: .......  T.C. Kimlik No: .......  Adres: ........

VEKİLİ(Varsa)                    : Av. Ad-Soyad: .........  Adres: ..........

DAVALI                               : Ad-Soyad: ........ T.C. Kimlik No: …......   Adres: ...........

DAVA KONUSU                : Evlilik birliğinin anlaşmalı olarak sona erdirilmesi talepli dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR

  1. Taraflar … tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilik nüfus kayıtlarından da görüleceği üzere bir yılı doldurmuştur. Tarafların bu evlilikten … doğumlu … isimli bir kız/erkek çocukları bulunmaktadır.
  2. Taraflar arasındaki geçimsizlik had safhaya ulaşmış ve evlilik birliğinin sürdürülmesi imkansız bir hale dönüşmüştür. Bu sebeple taraflar aralarında anlaşarak boşanmaya karar vermişlerdir.
  3. Ekte sunulan Anlaşmalı Boşanma Protokolü’nün kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ederiz.

Devamını Oku

boşanma davası nasıl açılır

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açmak için öncelikle bulunduğunuz ildeki adliye sarayına gitmeniz gerekmektedir. Boşanma talebinizi bildirmek için hazırlanan dilekçenin tevzi bürosuna verilmesi boşanma davası açmanın ilk adımıdır. Daha sonra gerekli harçların ve ödemelerin yapılması gerekmektedir. Bu ödemeler mahkemeler veznesinde yapılmaktadır.

Devamını Oku

ücretsiz avukat tayini talebi

Ücretsiz Avukat Tayini Talebi

Herhangi bir mal varlığı bulunmayan ve maddi durumu avukat tutmak için elverişli olmayan kişiler için adli yardım yolu ile avukat tayin edilmesi mümkündür. Herkesin avukat sahibi olabilmesi hakkından yola çıkılarak düşünülmüş bir uygulamadır.

Devamını Oku

aidat_uluc_hukuk

Aidat Borcu

Aidat borcundan kimler sorumludur ?   Kimler icraya verilebilir ?  Gecikme tazminatı nasıl hesaplanır ?

Apartman aidatı nedir?
Apartman aidatı ile ilgili yasal hükümler Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki maddelerde yer alıyor. Kanunun aşağıda verilen maddelerinde Apartman aidatı neleri kapsar?; Apartman aidatı ne kadar?; Apartman aidatı nasıl ve nerede belirlenir?

Devamını Oku