Kişilerin vefatı veya vefatı sonrasında mevcut malvarlığının hangi kişilere hangi oranda dağılacağını belirleyen ve düzenleyen hukuk dalına miras hukuku denir. Miras davalarında hukuki irtibatı sağlama görevi ise miras avukatınındır. Miras davalarında uzman bir miras avukatının bulunması tarafların haklarını korumak açısından son derece önemlidir.

Uluç Hukuk Bürosu olarak miras davalarına ilişkin verdiğimiz hizmetler şu şekildedir;

  • Vasiyetnameye ilişkin anlaşmazlıkların çözümlenmesi,
  • Tereke davaları yürütmesi,
  • Vasiyetnamenin iptaline ilişkin hukuki girişimler,
  • Tenkis davaları yürütmesi,
  • Vasiyetname, Miras sözleşmesi, Mirastan feragat ve Miras Taksim Sözleşmeleri
  • Veraset ilamı,
  • Mirasın reddi davaları yürütmesi,
  • İstihkak davaları yürütmesi,